Pedofiili asiakkaana -koulutus valmentaa ennaltaehkäisevään auttamistyöhön

Marraskuun lopulla järjestettävässä koulutuksessa saadaan tietoa pedofiliasta ilmiönä ja syvennetään kohtaamisen sekä ennaltaehkäisevän työskentelyn taitoja niiden ammattilaisten parissa, joiden asiakkailla esiintyy lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta.

Kahden päivän koulutuskokonaisuus jakautuu teoriapainotteiseen sekä käytännönläheiseen osuuteen. Ensimmäisen seminaaripäivän aikana luodaan kattava katsaus lainsäädäntöön, tutustutaan seksuaalirikoksesta tuomituille henkilöille suunnattuun kuntoutusohjelmaan sekä paneudutaan tarkemmin pedofilian määritelmiin. Toinen seminaaripäivä keskittyy asiakastyön erilaisiin käytännön menetelmiin.

“Pedofiili asiakkaana -koulutus vahvistaa ammattilaisten kykyä kohdata asiakas, jolla on lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta. Tavoitteena on lisätä erityisesti sosiaali- ja terveysalojen sekä rikosseuraamusalan henkilöstön tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta, tukea heidän osaamistaan tämän asiakasryhmän parissa työskentelyssä sekä edistää seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevän toiminnan vakiintumista Suomessa”, kertoo Sexpon kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henriikka Sundell.

“Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn merkitykseen on havahduttu Suomen sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusaloilla. Tähän tavoitteeseen tähtää muun muassa Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteinen SeriE-hanke”, Sundell jatkaa.

Seminaaripäivien luennoitsijoina toimivat psykologian, rikosseuraamusalan sekä seksologian asiantuntijat. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalojen henkilöstölle, terapeuteille sekä muille auttamistyön ammattilaisille. Tutustu koulutuksen tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.