SEKS22-koulutus 25.3. käsittelee resilienssiä ja mielen hyvinvointia

Ihmisten jaksaminen ja hyvinvointi ovat olleet jo pitkään koetuksella ensin koronan ja nyt Ukrainan sodan takia. Miten saisimme lisää jaksamista ja voimia eli kasvattaisimme resilienssiä? Mitkä asiat luovat elämään toivoa vaikeidenkin kokemusten jälkeen?

Miten kohtaamistyön ammattilaiset voivat työssään edistää resililenssin kehittymistä? Entä miten mielen hyvinvointi kytkeytyy seksuaaliseen hyvinvointiin?

Kevään SEKS22-koulutuspäivässä syvennytään tällä kertaa mielen hyvinvoinnin ja joustavuuden merkitykseen. Teemaa tarkastellaan seksuaalisen hyvinvoinnin kulmakivenä monesta eri näkökulmasta, asiakastyötä ja käytännönläheisyyttä painottaen.

Mielen hyvinvointi ja seksuaalisuus kulkevat käsi kädessä

”Resilienssin vahvistaminen on erittäin tärkeää etenkin nyt. Erilaiset kriisit, lyhyt- tai pitkäkestoiset hankalat elämäntilanteet usein horjuttavat mielen hyvinvointia. Henkinen hyvinvointi ja seksuaalisuus kulkevat käsi kädessä”, toteaa Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.

SEKS22 järjestetään tänä vuonna hybridinä. Voit tulla perjantaina 25.3. paikan päälle Helsingin kaupunginteatteriin (Suuren näyttämön lämpiö, Eläintarhantie 5, Helsinki) tai osallistua verkossa. Linkki tapahtumastriimiin lähetetään osallistujille kahta päivää ennen tapahtumaa. Tervetuloa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 24.3. mennessä

Ohjelma 25.3.:

9:30 Striimauslähetys avautuu, tekniikan testaus, ovet avautuvat
10:00 Päivän puheenjohtajan Raila Riikosen tervehdys
10:15 Resilienssi – arjen ihme. Kuinka ammattilaiset voivat tukea selviytymistä vaikeista asioista?
Krisse Lipponen, sosiaalipsykologi, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
11:15 Ihmisuhdetaidot arjessa – mitä uusia näkökulmia väkivallattoman vuorovaikutuksen menetelmä tarjoaa perheiden ja lähisuhteiden hyvinvointiin?
Elina Kauppila, tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu
12:00 Lounastauko
13:00 Mielenterveys ja seksuaalisuus
Anna Keski-Rahkonen, psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, seksuaaliterapeutti
14:00 Kahvitauko
14:30 Resilienssi kehollisena ilmiönä
Maria Vihlman, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
15:15 Resilienssi ja nauru
Raisa Omaheimo, kirjailija, koomikko & kolumnisti
N. 15:30 Puheenjohtajan kiitokset, päivä päättyy

Puhujat:

Sexpon hallituksen jäsen Raila Riikonen on seksuaalikasvattaja ja yrittäjä, vammaisaktiivi. Hän kouluttaa vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä, heidän läheisiään sekä sote-alan järjestöjä, -työntekijöitä ja -oppilaitoksia. Riikonen on erityisesti pureutunut seksuaalioikeuksiin ja avusteiseen seksiin.

Krisse Lipponen on sosiaalipsykologi VTM, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja tietokirjailija. Vuonna 2020 häneltä ilmestyi teos ”Resilienssi arjessa”, joka käsittelee resilienssin monimuotoisuutta positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen näkökulman kautta. Kouluttajana Krissen tavaramerkki on tieteellisen tutkimuksen ja käytännön soveltaminen arkeen vietäviksi ideoiksi. Hänen intohimonaan on uusien näkökulmien, innostuksen ja voimavarojen löytäminen. SEKS-päivässä Krisse tarkastelee resilienssiä arjen ihmeenä; haastavien tapahtumien ja vaikeuksien keskelläkin ihmisellä on paljon taitoja, jotka voivat auttaa selviämään. Kuinka kohtaavan työn ammattilaiset voivat edistää resilienssin rakentumista ja voimavarojen löytämistä asiakaskunnassaan?

Elina Kauppila on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu sekä tietokirjailija, joka käyttää menetelminä työssään tietoisuustaitoja ja väkivallatonta vuorovaikutusta. Kauppila kouluttaa ja sovittelee ympäri Suomea erityisesti perhekysymyksiä ja ihmissuhteiden ristiriitoja. SEKS-päivän puheenvuorossaan Elina tarkasteleekin väkivallattoman vuorovaikutuksen antia erityisesti lähisuhteiden näkökulmasta; kuinka viestiä niin, että omat tarpeet ja rajat kuullaan, ja kuinka toisaalta kuulla toisen tarpeet sekä rajat? Miten toimivat vuorovaikutustaidot voivat tukea mielen hyvinvointia ja vahvistaa resilienssiä?

Sexpon hallituksen jäsen Anna Keski-Rahkonen on psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, psykiatrisen epidemiologian dosentti sekä seksuaaliterapeutti, jolla on yli 20 vuoden työkokemus mielenterveyden eri aloilta. Työssään Anna on perehtynyt erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten fyysiseen sekä psyykkiseen terveyteen. Hänen erityisosaamistaan ovat mielenterveyteen, syömishäiriöihin, kehonkuvaan, seksuaalisuuteen sekä sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät kysymykset. SEKS-puheenvuorossaan Anna kartoittaa seksuaalisuuden ja mielenterveyden yhteyttä. Millaiset tekijät ylläpitävät ja vahvistavat kokonaisvaltaista hyvinvointiamme? Entä jos mielen hyvinvointi järkkyy – kuinka se voi heijastua seksuaalisuuteen? Miten ammattilainen voi tukea asiakkaan hyvinvointia seksuaalisuuden näkökulmaa unohtamatta?

Maria Vihlman on tehnyt sosiaaliseen ja seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen tähtäävää asiakas- ja asiantuntijatyötä järjestökentällä noin kymmenen vuoden ajan. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS) Vihlman työskentelee tällä hetkellä Turun yliopistossa Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -hankkeessa digitaalista intiimiä käsittelevän väitöskirjan parissa. SEKS22-päivän puheenvuorossa Maria lähestyy resilienssiä kehollisena ilmiönä. Millaisia mahdollisuuksia myötätuntoinen ymmärrys kehon toiminnasta voi avata selviytymiselle, nautinnolle, kohtaamiselle ja kyvylle muodostaa oikeudenmukaisempia yhteisöjä?

Raisa Omaheimo on helsinkiläinen kirjailija, kolumnisti ja koomikko, joka on käsitellyt mielen sairauksia ja hyvinvointia kolumnien lisäksi myös teatteriesityksessä Häiriö (ohjaus Elina Kilkku, Teatteri Jurkka 2018). SEKS22-päivässä Omaheimo puhuu naurun merkityksestä häpeän karistamisessa ja relienssin vahvistamisessa.