SeriEn alueverkosto kasvaa ja ryhmät aloittavat

Sexpon lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyhanke SeriE tarjoaa maksutonta tukipalvelua ja koordinoi asiantuntijaverkostoa asiakkaiden hoitopolkujen kehittämiseksi.

SeriE-hankkeen rahoitus päättyy tämän vuoden lopussa, eikä vastaavaa palvelua ole julkisella puolella.

Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalasen mukaan asiakkaat eivät häviä, ja sote-ammattilaiset tarvitsevat apua työssään. Olisi tärkeää, että työ jatkuisi jossain muodossa myös tulevaisuudessa.

Kahdeksan aluetta mukana

Alueverkosto toimii kahdeksalla alueella, ja se laajeni alkuvuodesta Kaakkois-Suomeen.

”Hienoa, että saimme uuden ryhmän Kaakkois-Suomeen. Vaikka jo olemassa oleva verkosto on toimiva, haluamme vahvistaa toimintaa myös muilla alueilla. Eri alojen ammattilaisten tiivis yhteistyö ennaltaehkäisee seksuaalirikoksia ja parantaa hoitopolkuja”, sanoo SeriEn verkostokoordinaattori Marjo Viinanen.

Verkosto pyrkii työskentelemään seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi, jakamaan tietoa ja luomaan paikallisia hoitopolkuja.

Lisätietoja alueverkostosta

Paljon ryhmätoimintaa

SeriEn asiakkaiden terapiaryhmä ja läheisten ryhmä aloittavat maaliskuussa. Ryhmät kokoontuvat Helsingissä.

Terapiaryhmä kokoontuu vuoden aikana kymmenen kertaa ja mukana on vertaisohjaaja. Tavoitteena on käsitellä lapsikohteista kiinnostusta, vahvistaa hallintakeinoja ja saada vertaistukea oman identiteetin hyväksyntään

Läheisten ryhmä tapaa kolme kertaa. Ryhmä antaa tukea ja tietoa ihmisille, joiden läheisellä on lapsiin kohdistuvaa seksuaalista tai romanttista kiinnostusta.

Lisäksi hankkeen asiakkailla on ylläpitoryhmä jo aiemmin terapiaryhmään osallistuneille.

Lisätietoja:

Mikä SeriE?

SeriE-hankkeessa (2021–2022) tarjotaan tukea henkilöille, joiden seksuaalinen tai romanttinen kiinnostus kohdistuu lapsiin.

SeriE:n maksuttomaan matalan kynnyksen tukipalveluun on mahdollista hakeutua nimettömästi. Hanke auttaa myös puhelimitse, viikottaiset päivystysajat löytyvät verkkosivuilta. Lisäksi SeriE koordinoi asiantuntijaverkostoa asiakkaiden hoitopolkujen kehittämiseksi.

Hanke toteutuu oikeusministeriön valtionavustuksen ja STEA:n rahoittamana. Toiminta on käynnistynyt vuonna 2018, ja nykyinen rahoituskausi jatkuu vuoden 2022 loppuun.