Sexpo selvittää kyselyllä kokemuksia kinkyn seksuaalisuuden kohtaamisesta terveydenhuollossa

Sexpo julkaisee yhteistyössä seksuaalineuvoja ja fysioterapeutti Tiina Mannisen kanssa kyselyn, jossa haetaan kokemuksia kinkyn seksuaalisuuden kohtaamisesta terveydenhuollossa.

Kyselyllä selvitetään täysi-ikäisten, kinkyksi identifioituvien tai kinkyjä mieltymyksiä omaavien henkilöiden kokemuksia kohtaamisista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kyselyllä selvitetään myös kohtaamisten vaikutuksia asiakkaan hyvinvointiin. Pyrimme kartoittamaan, millaista tietoa ja osaamista asiakkaat toivoisivat ammattilaisilta kinkyn seksuaalisuuden noustessa esiin terveydenhuollon asiakaskohtaamisissa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana Tiina Mannisen Kinkytietoinen asiakastyö -esitystä Oodi seksuaalisuudelle -konferenssissa. Kyseessä on Suomen seksologisen seuran konferenssi, joka järjestetään 15.-17. lokakuuta 2020. Kyselyn tuloksista koostetaan kirjallinen yhteenveto, jonka sisältämä tieto on julkisesti jaettavissa ja jota voidaan käyttää jatkokoulutustarkoituksissa. Tuloksista ei tule selviämään vastaajan henkilöllisyyttä tai yksilöitäviä tietoja.

– Koen tärkeäksi selvittää kokemuksia seksuaalisuuden kohtaamisesta terveydenhuollossa, jotta ammattilaiset osaisivat tunnistaa entistä paremmin kinkyn voimavarana ja tukea asiakasta oikealla tavoin suostumuksellisen kinkyn tai BDSM:n toteuttamiseen. On myös hyvä kartoittaa, kuinka oikeus tasa-arvoiseen ja syrjimättömään kohtaamiseen yksilöiden mielestä toteutuu asiakaskohtaamisissa, Tiina Manninen sanoo.

Haemme vastauksia erilaisista elämäntilanteista tulevilta ihmisiltä. Jos kinky seksuaalisuus, BDSM tai fetissit koskettavat sinua jollain tavalla, toivomme että osallistut kyselyyn. Kinkyn käsite ei ole tarkkarajainen, joten kyselyssä kunnioitetaan osallistujien itsemäärittelyoikeutta.

Kyselyjärjestelmä anonymisoi automaattisesti jokaisen vastauksen. Sexpo käsittelee kyselyn vastaajien antamia tietoja GDPR:n mukaisesti. Lue lisää www.sexpo.fi/tietosuoja.

Osallistu Kinkytietoisuus-kyselyyn tästä!