Sexpolta valmistui kliinisiä seksologeja

Sexpolta valmistui kliinisiä seksologeja

Sexpolta valmistui toukokuussa joukko kliinisiä seksologeja. Nyt toista kertaa toteutettu koulutus on ainutlaatuinen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Kliinisen seksologian koulutusohjelma tarjoaa tieteellistä opetusta seksologian kysymyksissä ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutuksen aikana syvennytään vaativaan seksologiseen asiakastyöhön muun muassa psykologian, lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmista.

Opiskelijoina on terapian, lääketieteen ja seksologian ammattilaisia, mikä osaltaan lisää tieteiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Sexpon koulutuspäällikkö Veera Uusoksa onkin erittäin tyytyväinen koulutuksen toteutumiseen:

— Tämä koulutus on samaan aikaan vaativa ja antoisa. Kliinisen seksologian koulutusohjelma mahdollistaa aivan uuden osaamisen tason suomalaisessa seksologian kentässä. Monet seksuaaliterapeuteiksi opiskelleet ovat kyselleet jatko-opinnoista jo vuosia, ja onkin tärkeää, että vastaamme tähän kysyntään. Seksologian osaajia tarvitaan lukuisissa ammateissa ja työtehtävissä.

Kliinisen seksologian koulutus toteutuu suomeksi ja englanniksi, ja luennoitsijoina on erityisasiantuntijoita muun muassa Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Japanista ja Suomesta.

Vuonna 2018 ensimmäistä kertaa käynnistyneeseen koulutukseen odotetaan jatkossa Suomen lisäksi osallistujia myös muista Euroopan maista, erityisesti Pohjoismaista. Sexpolla on valmius toteuttaa koulutus myös kokonaan englanniksi.

Kolmatta toteutusta suunnitellaan hyvää vauhtia ja kliinisen seksologian koulutusohjelmasta kerrotaan tarkemmin kansainväliselle yleisölle heinäkuussa Euroopan seksologiliiton (EFS) konferenssissa Tanskassa.

Syvällistä tietoa ja osaamista seksologian aiheista

Kliinisen seksologian koulutus (60 op) tarjoaa kattavaa ja syvällistä tietoa ja osaamista seksologian aiheista. Koulutus on suunniteltu ammattilaisille, jotka työskentelevät terveyden ja hyvinvoinnin parissa. Koulutuksen luennoitsijoina toimii kansainvälisen tason kokeneita erityisasiantuntijoita. Osallistuminen edellyttää maisterin tutkintoa tai ylempää AMK-tutkintoa soveltuvalta alalta tai vastaavan tasoista koulutusta sekä aiempaa osaamista seksologiasta.

Lisätietoa Sexpon koulutuksista.