Sexpon hallitusohjelmatavoitteet 2023

Suomessa käydään jälleen eduskuntavaalit keväällä 2023. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023. Sexpo toimii seksuaalioikeuksien ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Hallitusohjelmatavoitteemme perustuvat säätiön poliittisiin tavoitteisiin, jotka on julkaistu kirjassa Nautinnon aika (Into Kustannus, 2019).

Kutsumme kaikki eduskuntavaaliehdokkaat ja tulevat päätöksentekijät sitoutumaan näihin tavoitteisiin ja tekemään kanssamme töitä seksuaalisen hyvinvoinnin puolesta!

Sexpon hallitusohjelmatavoitteet 2023

1. Oikeus omannäköiseen vanhemmuuteen tulee turvata sukupuolesta riippumatta!

Vanhemmuus on monille ihmisille elämän tärkeä merkkipaalu niin sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin biologisestikin. Yhtä lailla tärkeää on, että vapaaehtoisesti lapsettomat voivat elää yhdenvertaisina ja että heidän päätöstään kunnioitetaan. Oikeus päättää vanhemmaksi ryhtymisestä on ihmis- ja seksuaalioikeus.

  • Lapsen oikeus tosiasiallisiin vanhempiinsa joutuu usein kyseenalaistetuksi esimerkiksi silloin, kun lapsi elää apilaperheessä. Vanhemmuuteen liittyviä lakeja tulee tarkastella tulevalla hallituskaudella uusiksi. Oikeudellisen vanhemmuuden ajatus vaatii päivittämistä, jotta lapsen oikeus mm. elatukseen ja perintöön toteutuisi oikeudenmukaisesti.
  • Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, on viime vuosina puhuttu ns. isyyshuijauksista, joissa synnyttänyt henkilö uskottelee kumppanilleen tämän olevan lapsen biologinen isä, vaikka asia olisi toisin. Isyyshuijauksien arvioidaan vaikuttavan 1–2 % syntyneistä lapsista. Huijaus tuottaa valtavasti sosiaalisia, taloudellisia ja juridisia seurauksia, ja rikkoo sekä uhrin että lapsen perustavanlaatuisia oikeuksia monella tasolla. Tilanne edellyttää rikoslainsäädännön päivittämistä: huijauksen tekijän tulee joutua teostaan rikosvastuuseen ja uhrin tulee olla oikeutettu vahingonkorvauksiin. Isyys tulee voida kumota ilman aikarajaa isyystestin perusteella.
  • Oikeus turvalliseen ja lailliseen aborttiin on perus-, ihmis- ja seksuaalioikeus. Sexpo pitää huolestuttavana kansainvälistä kehitystä, jossa aborttioikeuksiin on puututtu ihmisoikeuksia loukkaavalla tavalla. Aborttilain muutokset ovat vasta astuneet Suomessa voimaan ja on olennaista, että Suomessa pidetään kiinni raskaana olevan itsemääräämisoikeudesta, eikä lähdetä heikentämään tätä suojaa.
  • Sterilisaatiolainsäädännön ikärajaa tulisi tarkistaa uudelleen, sillä monille  vapaaehtoisesti lapsettomille sterilisaatiotoimenpide olisi toivottu ja tarpeellinen toimenpide jo ennen 30 ikävuotta.

2. Seksityö on työtä!

Sexpon kanta on yksiselitteinen ja perustuu seksityötä tekevien henkilöiden tarpeisiin ja kokemuksiin: seksityö on työtä, jota tulisi voida harjoittaa ilman syrjintää. Seksityö on kattokäsite, joka sisältää monenlaisia seksi- ja erotiikka-alan työnkuvia. Seksityö ja ihmiskauppa ovat kaksi eri asiaa. Ihmiskauppaa vastaan päättäjien tulee tehdä tavoitteellisesti työtä, mutta tämä ei onnistu ajamalla seksityö maan alle.

  • Osittainenkin ostamisen tai myymisen kriminalisointi vaikeuttaa seksityötä tekevien ihmisten elämää ja lisää turvattomuutta ja työssä kohdattavan väkivallan riskiä. Epärelevantti ja turha sääntely on byrokraattisesti raskasta, eikä paranna seksityötä tekevien oikeuksia.
  • Rikoslain parituspykälää, ulkomaalaislain käännytyspykälää ja järjestyslakia tulee muuttaa niin, että seksityötä tekevien on mahdollista markkinoida palvelujaan, järjestäytyä, vuokrata tiloja avoimesti, käyttää pankkipalveluja ja maksuvälittäjiä ilman syrjintää sekä työskennellä yhdessä niin kuin muillakin aloilla.

3. Translain uudistus on saatettava loppuun!

Sexpo kannattaa täysin jokaisen oikeutta omaan sukupuoleensa ja sukupuolen juridista itsemääräämisoikeutta. Keväällä 2023 uudistettu translaki oli askel oikeaan suuntaan, mutta lainsäädännön uudistaminen myös alaikäisten itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi on ainoa tapa varmistaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien täydet ihmis- ja perusoikeudet. Suomessa tulee ottaa käyttöön myös kolmas juridinen sukupuolikategoria. Tämän lisäksi olisi olennaista varmistaa intersukupuolisten henkilöiden kehollinen koskemattomuus, joka niin ikään on perus- ja ihmisoikeus. Transsukupuolisten lääketieteelliset selvitys- ja sukupuolenkorjausprosessit ovat terveydenhuoltoa, johon tulee kanavoida lisää rahaa. Tällä hetkellä transtutkimuksia tekevien yksiköiden resurssit eivät ole riittävät, vaan transyhteisöstä raportoidaan jatkuvasti hoitotakuun ylittävistä pitkistä jonoista ja hoitoon pääsemättömyydestä.

  • Myös alaikäisen tulee voida korjata juridinen sukupuolimerkintänsä.
  • Suomessa tulee käynnistää prosessi nykyistä laajempien juridisten sukupuolimerkintöjen käyttöönotosta. Ns. hetu-uudistuksessa on mahdollista toteuttaa jatkossa sukupuolittamaton henkilötunnus. Lisäksi tulee ottaa käyttöön kolmas juridinen sukupuolimerkintä.
  • Intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus on taattava lainsäädännöllä, joka kieltää kosmeettisten toimenpiteiden suorittamisen intersukupuoliselle henkilölle ilman tämän erikseen antamaa suostumusta.
  • On tarpeen arvioida perusteellisesti, missä tilanteissa sukupuolen kysyminen ja kirjaaminen on tarpeellista. Yksilöllä tulisi olla oikeus pitää sukupuolensa omana tietonaan, ellei sen kirjaamiseen ole hyvin perusteltua syytä asioitaessa esimerkiksi viranomaisten kanssa.