Sexpon joululahja on vapaapaikka seksuaalineuvontakoulutuksessa

Sexpo tarjoaa vuodeksi 2022 yhdelle opiskelijalle vapaapaikan suomenkielisessä etänä toteutettavassa seksuaalineuvontakoulutuksessa, joka alkaa 26.8.2022. Vapaapaikkahaku koulutukseemme avautuu 15.1.2022. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, ja sen arvo on noin 3 600 euroa.

Tänä vuonna vapaapaikan kohderyhmänä ovat etnisen taustansa tai ihonvärinsä vuoksi marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat henkilöt.

Vapaapaikka on suunnattu henkilöille, jotka kuuluvat yhteiskunnassamme marginalisoituihin ryhmiin, ja joille olisi taloudellisista syistä vaikeaa osallistua koulutukseen.

Vastaamme tiedusteluihin tammikuussa hakuajan käynnistyttyä 15.1. alkaen.

Näin haet vapaapaikkaa

Hae vapaapaikkaa vapaamuotoisella hakemuksella, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

  • hakijan yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero)
  • koulutustausta ja nykyinen työtehtävä tai vastaava
  • mikä motivoi hakemaan koulutukseen?
  • miksi vapaapaikka koulutukseen sopisi juuri sinulle?

Hakemuksen pituus on korkeintaan yksi sivu. Lähetä hakemus sähköpostin liitetiedostona (doc, docx, rtf, pdf) osoitteeseen: koulutus@sexpo.fi (koulutus@sexpo.fi). Hakuaika on 15.1. – 15.2.2022.

Hakijoiden soveltuvuus arvioidaan samoin perustein kuin tavanomaisessa koulutushakuprosessissa. Lisäksi huomioidaan se, miten hyvin hakija täyttää vapaapaikan tarkoituksen. Hakijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

Vastaamme tiedusteluihin tammikuussa hakuajan käynnistyttyä.

Seksuaalineuvontakoulutus etänä 2022-2023