Sexpon kolmas kliinisen seksologian koulutus alkaa syksyllä

Syksyllä 19.9.2023 alkaa Sexpon kolmas kliinisen seksologian koulutus. Kliinisen seksologian koulutusohjelma tarjoaa tieteellistä opetusta seksologian kysymyksissä ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutuksen aikana perehdytään vaativaan seksologiseen asiakastyöhön muun muassa psykologian, lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmista.

Kliinisen seksologian koulutus on suunniteltu ammattilaisille, jotka työskentelevät vaativissa terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä. Koulutus soveltuu erinomaisesti esimerkiksi terapeuteille, psykologeille ja lääkäreille. Psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä valmistui Sexpon kliinisen seksologian koulutuksesta vuonna 2020.

– Kliinisen seksologian koulutus antoi monipuoliset ja laaja-alaiset valmiudet sukupuolen ja seksuaalisuuden käsittelyyn ja kohtaamiseen kliinisessä potilastyössä. Koulutus syvensi aiemmissa opinnoissa hankittua osaamista ja avasi seksuaaliterveyden näkökulmaa myös mielenterveysongelmissa ja fyysisissä sairauksissa, kertoo Kärnä.

Koulutuksen ohjelma sisältää asiantuntijaluentoja, verkko-opetusta, tieteellistä kirjallisuutta sekä konstruktiivisia tehtäviä. Luennoitsijoina toimii kokeneita erityisasiantuntijoita Suomesta ja maailmalta.

– Vaikka olen viime vuodet tehnyt miltei pelkästään potilastyötä sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisuuden parissa, koen että koulutus toi minulle uutta tietoa ja syvensi osaamistani. Koulutus tarjosi myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen alan huippuammattilaisten kanssa, sanoo Kärnä.

Akateemista, syventävää seksologian koulutusta

Kliinisen seksologian koulutus on akateemista, syventävää seksologian koulutusta, joka tarjoaa laaja-alaista ja syvällistä tietoa seksologiasta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää maisterin tutkintoa tai ylempää AMK-tutkintoa soveltuvalta alalta sekä aiempaa osaamista seksologiasta.

Koulutuksen rakenne koostuu viidestä neljän päivän intensiiviopetusviikosta, käytännön harjoittelusta, työnohjauksesta, mentoroinnista, englanninkielisestä kirjallisuudesta sekä konstruktiivisista tehtävänannoista. Nelipäiväiset koulutusseminaarit järjestetään Sexpon koulutustiloissa Helsingissä.

Intensiiviviikkojen väleissä opiskelijat saavat itsenäiseen opiskeluun etämuotoista mentorointia. Vertaisoppiminen ja dialogi ovat tärkeässä roolissa koulutuksessa ja niitä hyödynnetään osallistavissa pienryhmäkeskusteluissa.

Lue lisää ja hae mukaan 19.9.2023 alkavaan kliinisen seksologian koulutukseen.