Sexpon koulutuksen ja terapian kansainvälistäminen etenee

Sexpon ELY-rahoitteinen hanke tähtää suositun koulutuksemme kansainvälistämiseen ja uuden terapiaportaalin rakentamiseen. Hanke alkoi viime syksynä, ja sitä vetää hankesuunnittelija Krista Nurminen.

”Kansainvälisillä markkinoilla on suuret potentiaalit. Olemme Sexpolla ylpeitä koulutuksemme laadusta ja arvoista, joita innolla viemme maailmalle. Pandemian myötä verkkokoulutus on yleistynyt, siten ne eivät ole sidottuja paikkaan tai aikaan”, kertoo Krista Nurminen.

“Viime syksynä selvitimme kansainvälisten seksologiverkostojen tarpeita. Lisäksi kilpailutimme teknisen puolen toteuttajat.”

Suunnittelusta pilotointiin

Vuoden vaihtumisen myötä suunnitteluvaiheesta siirrytään pilotointiin. Helmikuussa ELY-tiimi pistää Hämeentien tiloissa pystyyn tuotantopajan, jossa kuvataan ja editoidaan uusia englanninkielisiä verkkomateriaaleja.

Nurmisen mukaan tavoitteena on ensimmäisten kansainvälisten verkkoluentojen myynti jo tänä keväänä.  “Modulaarista online-koulutusta tuotetaan aluksi kurssi kerrallaan ja myyntiä suunnataan muun muassa Japaniin, jonne Sexpolla on vahvat verkostot”, hän kertoo.

Asiakkaat ja terapeutit yhteen aiempaa helpommin

Koulutusten lisäksi ELY-hankkeessa on rakenteilla uusi terapiaportaali Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskukselle. Uudistuksen tavoitteena on luoda sivusto, joka tuo asiakkaat ja juuri heille sopivat ammattilaiset entistä helpommin yhteen.

“Jokainen on avun arvoinen ja tämä missiomme kantaa myös palvelun uudistuksen läpi. Keskeistä uudessa palvelukonseptissa on parantaa niin asiakkaiden kuin terapeuttien käyttökokemusta”, kertoo Krista Nurminen.

Hankkeen edistymisestä kerrotaan säännöllisesti Sexpon kanavissa.

Lisätietoja: hankesuunnittelija Krista Nurminen, krista.nurminen@sexpo.fi (krista.nurminen@sexpo.fi)