Sexpon maksuton seksuaalineuvonta palvelee joulun aikaan

Sexpon seksuaalineuvonnan palveleva puhelin on auki myös loma-aikana viikoilla 51, 52 ja 1. Viikoittain vaihtuvat soittoajat löytyvät säätiön verkkosivustolta, jossa voi tutustua lukuisiin tietoartikkeleihin ja kysymys-vastauspareihin.

Päivystyspuhelimeen voi ottaa yhteyttä nimettömästi kaikissa seksiin, seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pohdinnoissa. Puheluihin vastaavat aina koulutetut seksologian ammattilaiset.

”Osalle joulu voi olla yksinäistä aikaa ja nostaa pintaan monenlaisia tunteita. Meille voi soittaa kaikenlaisten mietteiden kanssa. Haluamme auttaa ja kohdata jokaisen yksilöllisesti – olemme täällä jokaista soittajaa varten. Suhtaudumme kunnioittavasti ja sensitiivisesti arkoihinkin kysymyksiin”, kertoo Sexpon vastaava neuvoja Oona Turunen.

Vuonna 2019 ajanvarauksella tapahtuvien yhteydenottojen määrässä on tapahtunut selkeä kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tapaamisia on vuoden aikana ollut lähes 350, minkä lisäksi neuvontapuhelin ja kysymys-vastauspalsta ovat palvelleet ahkerasti.