Sexpon puhelinneuvonta auki joulunakin

Sexpon ja SeriE-hankkeen maksuttomat puhelinneuvonnat päivystävät myös joulun aikaan.

”Joulu ei ole kaikille ilon ja yhdessäolon juhla. Joillekin se voi olla myös yksinäistä ja ahdistavaa aikaa. Seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvät odotukset ja tunteet voivat korostua loma-aikoina. Olemme täällä sitä varten, että voimme yhdessä pallotella ajatuksia ja keskustella haastavistakin tilanteista asiakkaiden kanssa”, kertoo vastaava neuvoja Oona Turunen.

Sexpon seksuaalineuvonta-asema palvelee joulun aikaan. Asiakkaat voivat ottaa puhelimitse yhteyttä nimettömästi kaikissa ihmissuhteisiin, seksiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontapalveluissa voi asioida suomeksi ja englanniksi. Kaikki neuvontapalveluissa työskentelevät ovat koulutettuja seksologian alan ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus asiakastyöstä.

Apua myös henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin

Lisäksi joulun aikana päivystää Sexpon SeriE-hankkeen puhelinneuvonta. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioista ja mieltymyksistä, tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Tukea ja tietoa tarjotaan myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Puhelujen hinnat riippuvat operaattorista.

Neuvontapalveluiden suosittu nettineuvontapalsta sekä neuvontatapaamisten ajanvaraus avautuvat taas tammikuussa. Neuvonnan sivuilla on luettavissa useita tietoartikkeleita ja kysymysvastauspareja seksuaalisen hyvinvoinnin aihepiireistä.