Tukea intersukupuolisille ihmisille

Sexpo on mukana Setan käynnistämässä TIKA-hankkeessa, joka tarjoaa tukea intersukupuolisille ihmisille ja keinoja ammattilaisille heidän kohtaamiseksi ja auttamiseksi. Sexpo toimii hankkeessa seksologian asiantuntijana ja osallistuu sote-alan ammattilaisten kouluttamiseen intersukupuolisuudesta. Hanke on kolmivuotinen ja se päättyy vuonna 2020. Hanke toteutetaan Veikkauksen tuella.

Intersukupuolisuus on tila, jossa henkilön kehon sukupuoliominaisuudet eivät vastaa yksiselitteisesti mies- tai naistyypillisiä kehoja. Intersukupuolisuudesta on useita eri variaatioita; kyseessä voivat olla esimerkiksi kormosomeissa, hormonitoiminnassa tai sukuelimissä olevat ominaisuudet. Lisätietoa intersukupuolisuudesta: Intersukupuolisuus.fi

Intersukupuolisia lapsia määritellään yhä synnytyksen jälkeen pojiksi ja tytöiksi, ja määrittelyn pohjalta he saattavat joutua käymään läpi sukuelinten leikkauksia, hormonihoitoja ja/tai muita operaatioita. Usein nämä operaatiot ovat kosmeettisia, ja ne tehdään ainostaan siksi, että lapsi muistuttaisi ulkoisesti enemmän keholtaan heille asetettua sukupuolta.

Sexpon kanta intersukupuolisille lapsille tehtäviin leikkauksiin ja muihin kosmeettisiin hoitoihin on se, että operaatiota ei tulisi tehdä lainkaan, mikäli ne eivät ole välttämättömiä lapsen terveyden vuoksi. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa omaehtoisesti ilman, että hänen sukupuolensa kehitykseen puututaan ulkopuolisilla interventioilla. Kaikki lasten sukuelinten silpominen kosmeettisista tai kulttuurisista syistä on yksiselitteisesti väärin.