Tuore analyysi: SeriE-hanke auttaa hallitsemaan lapsikohteista seksuaalisuutta

Yhteiskuntapolitiikka-lehti on julkaissut VTM, väitöskirjatutkija Nita Taivalojan ja VTT, filosofi Tommi Paalasen analyysin Sexpon SeriE-hankkeen asiakastyössä tapahtuvista muutosprosesseista. Paalanen on myös Sexpon toiminnanjohtaja.

Analyysin mukaan lapsista seksuaalisesti kiinnostuneiden stigmatisoitu käsitys itsestä hirviönä voi ammattituen avulla muuttua. Tästä voi olla apua rikosten ehkäisemisessä.

– Analyysi osoittaa, että yksilön kärsimystä on mahdollista lieventää ja lapsikohteinen seksuaalisuus integroida osaksi kokonaispersoonaa niin, että sitä on mahdollista hallita, sanoo Nita Taivaloja.

Vaikka otos on varsin pieni, voidaan tulosten perusteella näyttää, millaiset prosessit, vaikutukset ja muutokset ovat mahdollisia asiakastyössä.

Muutokset minäkuvassa

Analyysissa haastateltiin SeriE-hankkeeseen osallistuneita asiakkaita. Haastatteluissa keskityttiin aikaan ennen SeriE-tukipalvelua ja sen jälkeen.

Analyysin mukaan merkittävimmät SeriE-hankkeen asiakasprosesissa tapahtuvat muutokset linkittyvät helpotukseen, minäkuvan muutokseen ja käynnistyvään prosessiin lapsikohteisen seksuaalisuuden integroimiseksi osaksi omaa seksuaalisuutta ja kokonaispersoonallisuutta.

Prosessin avulla lapsikohteisuus alkaa näyttää hiljalleen käsiteltävissä olevana asiana sekä terapeuttisessa kontekstissa että omassa elämässä.

Tällöin lapsikohteinen seksuaalisuus nähdään yhtenä seksuaalisuuden piirteenä, jonka kanssa on mahdollista oppia elämään mielekästä ja hyvää elämää syyllistymättä rikokseen.

Lisätietoja:

Lue analyysi (julkari.fi)

SeriE-hankkeen verkkosivusto