Työkaluja terapeuteille -koulutukset tekevät paluun Sexpon koulutuskalenteriin

Sexpon Työkaluja terapeuteille -koulutuspäivät ovat tehneet paluun koulutuskalenteriimme. Vuoden 2023 ensimmäinen Työkaluja terapeuteille -koulutus järjestetään lauantaina 14.1 klo 10-13 etämuotoisena. Koulutuksen kouluttajana toimii seksuaaliterapeutti, pariterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskanen. Koulutuksessa tutustutaan logoterapeuttisten menetelmien hyödyntämiseen terapeuttisessa asiakastyössä.

– Koulutuksessa käydään läpi tarkoituskeskeisen työskentelytavan teoriataustaa, tutustutaan logoterapeuttisiin menetelmiin ja pohditaan, miten soveltaa niitä omaan työhön, kertoo Tanskanen.

Logoterapia on laaja-alainen, elämänmyönteinen filosofis-teoreettinen oppirakennelma tai maailmankatsomus, joka tuo työskentelyyn tarkoituskeskeisen näkökulman. Logoterapeuttiset menetelmät soveltuvat erinomaisesti erilaisten elämänkriisien, kasvun ja kehittymisen kohtiin.

Työkaluja terapeuteille on useamman vuoden järjestetty koulutussarja, jossa tarjotaan osallistujille tietoja ja taitoja työn arkeen. Jokainen koulutuspäivä on oma kokonaisuutensa, jossa vuorottelevat tieto ja käytännön harjoitteet. Työkaluja terapeuteille on Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtajan, Tiina Vilposen perustama koulutussarja, joka on myöhemmin siirtynyt Sexpon hallinnoitavaksi. Vilponen toimii kouluttajana osassa sarjan koulutuksista.

Koulutuspäivät on suunniteltu terapiatyötä tekeville, ja ne soveltuvat kaikille kohtaamistyön ammattilaisille. Tervetuloa mukaan!