Uutta transtutkimusta Suomessa

Suomessa on tehty vain vähän tutkimusta transsukupuolisten henkilöiden kokemuksista terveydenhuollossa. Tänä keväänä Sexpo toimii yhteistyökumppanina Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyössä, joka käsittelee transsukupuolisten naisten sukupuolenkorjauksen hoitoprosessia. Opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esiin transsukupuolisten naisten kokemuksia terveydenhuollon asiakkaina.

”Haluamme saada kokemuspohjaista tietoa ja antaa kohderyhmällemme mahdollisuuden kertoa, miten Suomen hoitojärjestelmä on laadullisesti onnistunut transsukupuolisten naisten hoitopolun toteutuksessa. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä sukupuoli-identiteetin tutkimusten ja hoitapolun päivitys on tällä hetkellä käynnissä: PALKO eli Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto laatii parhaillaan uusia korjausprosessin suosituksia”, kertoo opinnäytetyötä tekevä Julia Suikki.

Sexpon tuoreessa seksuaalipoliittisessa ohjelmassa Nautinnon aika muistutetaan siitä, kuinka korjausprosessissa oleva henkilö ei välttämättä koe voivansa rehellisesti kertoa omista tuntemuksistaan ja kokemuksistaan, vaan henkilö keskittää voimavaransa oikean diagnoosin varmentamiseen riittävien hoitotoimenpiteiden saamiseksi.

Transsukupuolisia koskevassa lainsäädännössä on vakavia puutteita, ja jotta transsukupuolisten sukupuolenkorjaushoitoja voidaan kehittää, tarvitaan muutoksia lainsäädännön lisäksi myös terveys- ja hyvinvointipalveluissa. Nyt toteutuva kyselytutkimus tulee tarjoamaan sekä hyödyllistä tietoa terveydenhuollon ammattilaisille että mahdollisesti myös antamaan aihetta jatkotutkimuksille.

Vaikka et itse olisi kyselyn kohderyhmää, pyydämme, että jaat tietoa kyselystä verkostoillesi. Kiitos!

Kyselyyn transsukupuolisten naisten sukupuolenkorjauksen hoitoprosessista pääset tämän linkin kautta.