Vastaa kyselyyn sosionomien taidoista seksuaalisuuden teemoissa

Millainen taito ja osaaminen sosionomeilla on seksuaalisuuden teemoissa kun he tekevät asiakastyötä? Sexpon vastaava seksuaalineuvoja Sari Hälinen selvittää tätä kyselyn avulla.

Kysely on osa Hälisen sosionomiopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa, ja se tehdään yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa.

Vastaa kyselyyn nimettömänä 8.4. mennessä. Kyselyn keskeiset tulokset käydään läpi HAMKin kehittämistyössä ja niitä esitellään myös Sexpon viestinnässä.

Seksuaalisuuden teemat sosionomin työssä voivat kattaa esimerkiksi kasvatuksellisia keskusteluja tai neuvontaa. Tai kykyjä keskustella asiakkaan kanssa ihmissuhteista, suhdemuodoista, seksistä, seksuaaliterveydestä, seksuaalisuudesta ja sukupuolten identiteeteistä, seksuaalisesta hyvinvoinnista ja itsemäärämisoikeudesta.

Lisätietoja kyselystä Sari Häliseltä (sari.halinen@student.hamk.fi)