Neljä myyttiä tantrasta

Mitä tantra on ja miten siitä voi olla hyötyä seksuaaliterapiassa?

Tantra kiinnostaa, innostaa, hämmentää ja epäilyttää. Tantra liitetään seksuaalisuuteen, henkisyyteen ja hengellisyyteen, ihmisen yksityisimpiin ja pyhimpiin alueisiin. Seksuaalisuuteen ja henkisyyteen liittyy paljon ennakkoluuloja ja stigmaa, joten ei ole ihme, että tantra herättää kysymyksiä – siinä yhdistyvät molemmat edellä mainitut. Seksuaaliterapeutin vastaanotolla häpeä on tuttu tunne. Niin ikään erilaiset myytit ja uskomukset tulevat seksologisessa ja terapeuttisessa työssä näkyviksi. Tantrassa näitä ajatusmalleja ja tunnelukkoja avataan kokemuksellisesti.

Tantran kokemuksellisten harjoitusten avulla voi saada oivalluksia siitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja, ja miten helpottavaa voi olla, kun niitä pääsee ilmaisemaan. Häpeä estää seksuaalisuudesta nauttimisen, mutta tantriset harjoitukset voivat auttaa tulemaan enemmän sinuiksi oman kehon, erilaisten tunteiden ja mielihyvän kokemusten kanssa.

Sinä ansaitset mielihyvän kokemisen, et ole viallinen, voit antaa itsellesi luvan.

Myytti: Tantra on seksiä

Tantra on seksipositiivinen metodi. Tantra voi sisältää seksin harrastamista, tekniikoita sekä harjoituksia, mutta se on paljon muutakin. Tantra voi olla elämäntapa, filosofia ja olemisen tila. Tantrisuus on ennen kaikkea hyväksyvää tietoista läsnäoloa, aitoa kontaktia itseen ja toisiin, tunteiden virtaavuutta, luontoyhteyttä, hengittämistä. Tantrikko elää aistien herkästi eri nyansseja maailmasta ja ihmisyydestä. Tantra on kontaktin tutkimista. Kontakti itseen ja toisiin on olennaista henkisen kasvun ja ihmisen kehityksen tiellä. Kasvua ei tapahdu, jos emme pysähdy tai peilaa sisäistä maailmaa toisen ihmisen kanssa.

Myytti: Tantra on uskonnollista huuhaata

Tantra ei ole uskonto, vaan filosofia, jonka juuret ovat muinaisessa Intiassa. Tantra kuuluu samaan meditaatioperinteeseen kuin jooga. Niin tantrassa kuin joogassakin ihminen huoltaa itseään kokonaisvaltaisesti harjoittamalla henkisyyttä, kehon ja mielen yhteyttä korostaen. Kun joogassa ja meditaatiossa käännytään sisäänpäin, tantrassa tietoisuutta suunnataan tämän lisäksi ulospäin esimerkiksi kontaktiin partnerin kanssa.

Tantran menetelmissä hyödynnetään ihmisen kykyä leikkiin ja luovuuteen. Tarinat ja vertauskuvat voidaan nähdä oivallisena tukena oppimiskokemuksessa sekä toimivina metodeina uusien ajatusmallien omaksumiseen.

Tantraan liittyy antautuminen mielihyvään ja nautintoon sekä häpeän kahlitsemasta kontrollista irti päästäminen. Tämä edellyttää turvallisuudentunnetta. Tästä syystä tantriset harjoitukset voivat olla joillekin voimauttavia ja terapeuttisia.

Myytti: Tantra on hippeilyä

Tantraan voi liittyä samankaltaista uushenkistä maailmankatsomusta, joka syntyi 1960-luvulla. Tantrassa puhutaan paljon rakkaudesta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. Tantraan voi liittyä ajatus vapautuneesta seksuaalisuudesta. Tantraan ei kuitenkaan sisälly yhteiskunnallista, ideologista liikehdintää, sillä ei ole poliittisia tarkoitusperiä, vaan se on yksilön henkisen kasvun polku. Tantraan ei kuulu myöskään päihdyttävien aineiden käyttö. Tantrinen elämäntapa ja harjoittelu voi itseasiassa mahdollistaa kokemuksia, jotka ovat verrattavissa päihteiden aikaansaamaan ekstaattiseen olotilaan ja mielihyvään – täysin luonnollisesti.

Myytti: Tantraseksissä on useita tunteja kestäviä orgasmeja ja orgioita

Niin kutsuttu tantraseksi ei välttämättä sisällä minkäänlaista genitaalialueiden fyysistä koskettamista. Se voi olla yhdessä meditoimista, hengittelyä ja katsekontaktissa olemista. Tantrista sooloseksiä voi myös harrastaa. Seksi voi olla hidasta ja pitkäkestoista tai nopeaa ja rajua, siinä ole yhtä kaavaa eikä päämäärää. Tantrisessa seksissä erilaiset tunteet voivat ja saavat herätä. Seksin aikana voi esimerkiksi itkeä tai nauraa.

Tantran metodeja ovat hengitys, liike ja ääni. Harjoitukset voivat vapauttaa ja rentouttaa kehoa ja mieltä niin, että uudenlaiset mielihyvä- ja orgasmikokemukset mahdollistuvat. On myös mahdollista, että tunneyhteys kumppaniin syvenee ja monipuolistuu tantristen harjoitusten myötä.

Tantrassa ja BDSM-seksissä on samankaltaisuutta. Molempiin liittyy olennaisesti toimiva ja avoin kommunikaatio, läsnäolo ja omien rajojen kanssa työskentely. Niin tantrassa kuin kinky-yhteisöissäkin seksi nähdään positiivisena toimintana eikä seksiä pidetä yhdyntäkeskeisenä suorituksena, jossa on tietty kaava. Esimerkiksi sitominen tai sidotuksi tuleminen voi olla hyvin tantrinen, herkistävä ja koskettava kokemus. Tantrinen seksi voi siis olla hyvin monenlaista, ja jokaiselle erilaista.

Jos kiinnostuit tantrasta ja sen hyödyntämisestä asiakastyössä, hae mukaan syksyllä 2019 alkavaan tantraohjaajakoulutukseen.