Seksuaalipoliittisen sihteerin Pride-kuukauden terveiset

Ajankohtaisia nostoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisen tilasta Suomessa ja Euroopassa

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi toukokuussa kolmatta kertaa tehdyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilannetta kartoittavan kyselytutkimuksen tulokset. Tämä kyselytutkimus on yksi maailman suurimpia aihetta koskevia selvityksiä.

Kyselyn perusteella yhä useammat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset ovat avoimia seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään. Syrjintä on hieman laskenut vuoden 2019 tuloksista, mutta kiusaaminen, häirintä ja väkivalta ovat lisääntyneet. Vain joka kymmenes väkivaltaa kokenut tekee asiasta ilmoituksen ja vain 25 % vastaajista uskoo, että heidän maansa hallinto pyrkii torjumaan sateenkaarivähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Suomalaisvastaajista yli 40 % kokee ennakkoluulojen ja suvaitsemattomuuden lisääntyneen viime vuosina.

 

ILGA-Europe ja Rainbow Map -raportti

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Europe julkaisee vuosittain Rainbow Map -raportin, joka arvioi 49 Euroopan maan sateenkaarioikeustilannetta.

Suomi sijoittui toukokuussa julkaistussa vertailussa kuudenneksi. Raportti suosittelee Suomelle kolmea merkittävää toimenpidettä sateenkaarioikeuksien parantamiseksi:

  1. Mahdollistaa sukupuolen juridinen vahvistaminen myös alaikäisille.
  2. Kieltää ”eheytyshoidot”, jotka tähtäävät seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen.
  3. Kieltää intersukupuolisten lasten sukupuolipiirteitä muokkaavat toimenpiteet, elleivät ne ole välttämättömiä lapsen terveyden kannalta ja kunnes lapsi voi itse antaa tietoisen suostumuksensa.

 

WAS ja EFS -lausunto

Maailman seksuaaliterveysjärjestö (WAS) ja Euroopan seksologiliitto (EFS) julkaisivat kesäkuussa yhteisen lausunnon sukupuolivähemmistöjen terveydenhuollosta.

Lausunnossa kehotetaan edistämään ihmisoikeuksia sekä parantamaan pääsyä terveyspalveluihin. Lausunto vaatii kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä toimijoita noudattamaan tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia, varmistamaan transsukupuolisten terveydenhuollon saatavuuden, saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden kaikille sitä tarvitseville.

 

Eheytyshoidot ja lainsäädäntö

Norja ja Islanti ovat kieltäneet eheytyshoidot lainsäädännössään. Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselytutkimuksen mukaan 31 % suomalaisvastaajista on kohdannut eheyttämistoimia viimeisen vuoden aikana.

Eheytyshoidot ovat ihmisoikeuksien vastaisia. WAS ja EFS vaativat kaikkia tarvittavia toimenpiteitä eheytyshoitojen lopettamiseksi erityisesti lapsille ja nuorille.

Suomessa aiempi kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämiseksi eteni eduskuntaan vuonna 2021, mutta se raukesi, koska sote-valiokunta ei ehtinyt käsitellä sitä ennen vuonna 2023 järjestettyjä eduskuntavaaleja.

Uusi asiaa koskeva kansalaisaloite on ollut eduskunnan lakivaliokunnan käsiteltävänä, mutta valiokunta äänesti asiasta kesäkuussa 2024 eikä sen eduskuntaan äänestykseen vietävä mietintö sisällä lain valmistelua.

 

Jarna Rintaniemi, Sexpon hallituksen jäsen ja seksuaalipoliittinen sihteeri

 

Lähteet:

Rainbow Map 2024 About – Rainbow Map, Finland – Rainbow Map

Euroopan unionin perusoikeusviraston LGBTQI equality at a crossroads -kyselytutkimuksen tulokset LGBTQI equality at a crossroads

WAS & EFS lausunto WAS/EFS Statement on Healthcare for Transgender and Gender-Diverse Individuals

Rikkomaton  – Kielletään eheytyshoidot -kansalaisaloite