Sexpon tavoitteet europarlamentaarikkojen työhön

Suomessa käydään kesällä 2024 europarlamenttivaalit. Sexpo kutsuu kaikki puolueet ja tulevat päätöksentekijät sitoutumaan säätiön tavoitteisiin ja tekemään töitä seksuaalioikeuksien ja seksuaalisen hyvinvoinnin puolesta.

EU-parlamenttityöhön suunnatut tavoitteet perustuvat Sexpon poliittisiin tavoitteisiin, jotka on julkaistu teoksessa Nautinnon aika (Into Kustannus, 2019).

Sexpon tavoitteet europarlamentaarikkojen työhön

  1. Seksuaalipolitiikka on tunnustettava osaksi hyvinvointipolitiikkaa!

Seksuaalinen hyvinvointi tulee ymmärtää kokonaisvaltaisesti ja kunnioittaen seksuaalisuuden, sukupuolisuuden, ihmissuhteiden ja elämäntapojen moninaisuutta. Sexpo katsoo, että Euroopan parlamentin jäsenten tulee tehdä pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä seksuaalioikeuksien toteutumisen esteiden purkamiseksi ja oikeuksia turvaavien rakenteiden luomiseksi. Seksuaalioikeuksien toteutumista tulee arvioida osana kaikkea sosiaalipoliittista päätöksentekoa ja ohjausta sekä jäsenmaiden yhteisiä tavoitteita.

  1. Aborttioikeus on turvattava!

Vanhemmuus on monille ihmisille merkityksellinen elämäntapahtuma. Yhtä lailla tärkeää on, että vapaaehtoisesti lapsettomat voivat elää yhdenvertaisina ja että heidän päätöstään kunnioitetaan. Oikeus päättää vanhemmaksi ryhtymisestä on ihmis- ja seksuaalioikeus.

Oikeus turvalliseen ja lailliseen aborttiin on perus-, ihmis- ja seksuaalioikeus. Sexpo pitää huolestuttavana kansainvälistä kehitystä, jossa aborttioikeuksiin on puututtu ihmisoikeuksia loukkaavalla tavalla. On tärkeää, että Suomi pitää päätöksenteossa esillä saavutettavia seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita sekä tekee työtä EU:n laajuisen aborttioikeuden toteutumiseksi.

  1. Laadukas seksuaalikasvatus on jokaisen nuoren oikeus!

Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut eurooppalaiset seksuaalikasvatuksen standardit, joiden avulla on mahdollista toteuttaa korkeatasoista seksuaalikasvatusta. Standardit on suunnattu myös poliittisille päättäjille. Sexpo esittää, että laadukkaan seksuaalikasvatuksen tasalaatuista toteutumista, arvostusta ja saatavuutta on edelleen kehitettävä Euroopassa.

Sexpo kutsuu europarlamentaarikot edistämään nuorten oikeutta ja tosiasiallista mahdollisuutta faktapohjaiseen, laaja-alaiseen ja moninaisuuden huomioivaan seksuaalikasvatukseen. Lisäksi rohkaisemme EU:n laajuisesti kartoittamaan toimivia käytänteitä, joilla vahvistaa ja lisätä voimavara- ja hyvinvointikeskeistä seksuaalikasvatusta.