Avusteinen seksi

Seksissä avustamisella tarkoitetaan vammaisen ihmisen avustamista seksissä joko passiivisesti tai aktiivisesti. Vamman takia henkilöllä saattaa olla vaikeuksia liikuttaa omia kehonosia tai päästä tiettyihin asentoihin. Avustaja mahdollistaa vaikeavammaisen ihmisen seksuaalisen toiminnan toteutumista.

Yleinen harhaluulo on, että avusteisessa seksissä henkilökohtainen avustaja harrastaa seksiä vammaisen ihmisen kanssa; avustaminen ei tarkoita, että avustaja harrastaisi tilanteessa itse seksiä. Avustaminen voi olla esimerkiksi korsettiin pukemista, genitaalialueen sheivaamista, seksuaaliterveyskaupassa tai erotiikkaliikkeessä asioimista tai vaikkapa treffeihin valmistautumista. 

Avusteinen seksi jaetaan passiiviseen ja aktiiviseen avustamiseen. Jaottelu perustuu siihen onko avustajalla kosketuskontaktia avustettavan kehoon ja kuinka paljon avustaja on läsnä seksuaalisessa tilanteessa. Passiivinen avustaminen on neuvomista ja ohjaamista puhuen. Passiivista avustamista voi olla myös seksivälineen ojentaminen ja puhdistaminen sekä vaatteiden riisuminen ja pukeminen.

Aktiivinen avustaminen on itse seksitoiminnan aikana avustamista ja siihen voi sisältyä avustavia tehtäviä kuten vartalon tai käden liikuttamista seksin aikana tai liukuvoiteen laittamista. Avustaa voi yksilöä sooloseksissä tai kumppaneita, jos vammainen pari haluaa harrastaa seksiä yhdessä. 

Miten ottaa puheeksi avustamisen tarve?

Oman seksuaalisuuden ja tarpeiden esiin tuominen vaatii rohkeutta. Avustajaa tai esimerkiksi asumispalvelutyöntekijää ei voi pakottaa avustamaan seksissä, vaan asiasta on keskusteltava hienotunteisesti. Kaikki työntekijät eivät avusta seksissä, mutta omia seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen liittyviä toiveita voi kunnioittavasti tuoda ilmi ja esittää. Omien seksuaalisuuteen liittyvien toiveiden esiintuominen voi tuntua haastavalta, mutta luottamuksellisessa ja hyvin toimivassa suhteessa sitä ei tarvitse pelätä.

On hyvä, jos olet miettinyt etukäteen mahdollisimman konkreettisia asioita, joita toivoisit avustajan tekevän tai, joista voisitte yhdessä keskustella, kuinka ne olisi mahdollista toteuttaa. Voit halutessasi myös näyttää avustajalle tai työntekijälle tämän tietoartikkelin keskustelun avaamisen yhteydessä.

Avusteiseen seksiin kuuluu molemminpuolinen avoimuus ja rehellisyys. Olemme sensitiivisen asian äärellä, kun puhumme seksuaalisista tarpeista ja rajoista. Pettymyksiä joutuu kohtaamaan aina silloin tällöin ihmissuhteissa, näin myös avustajan ja avustettavan välisessä suhteessa pettymyksensietokykyä pääsee harjoittelemaan. Jos avustaja ei ole halukas avustamaan seksissä, vaikka itse sitä toivoisi, voi siitä ymmärrettävästi seurata pettymyksen tunnetta. Kieltävää vastausta on kuitenkin aina kunnioitettava.

Avusteinen seksi on turvallista silloin, kun molemmat osapuolet ovat siihen halukkaita ja tietävät mitä siinä tapahtuu. Jos avustaja päättää auttaa seksissä, on puhuttava tarkkaan läpi mitä tilanteessa tulee tapahtumaan, ja avustajalla tai vammaisella henkilöllä on aina oltava mahdollisuus keskeyttää tilanne. 

Kuka voi avustaa seksissä?

Periaatteessa kuka tahansa joka on sinut oman seksuaalisuutensa kanssa, voi avustaa seksissä. Avustavan henkilön on hyvä olla tietoinen omista seksuaalisuuteen liittyvistä tunteista ja asenteista. Seksissä avustava voi olla esimerkiksi henkilökohtainen avustaja, ryhmäkodin ohjaaja, seksuaalineuvoja tai seksityöntekijä.

Avustajana pohdi, missä menevät sinun rajasi. Oletko valmis avustamaan aktiivisesti seksitilanteessa vai ainoastaan passiivisesti? Oletko valmis avustamaan sooloseksissä yksin olevaa henkilöä, vai pariskuntaa, joka haluaa viettää ainutlaatuisen hetken yhdessä toistensa kanssa sinun avustuksellasi?

Seksissä avustaminen ei aina tarkoita fyysistä avustamista, vaan myös neuvomista tai tiedon hakemista, seksipalveluiden etsimistä tai hygieniasta huolehtimista. Se voi olla myös seksuaalisuuden puheeksi ottamista. Avustaja voi esimerkiksi auttaa vammaista katsomaan peilillä genitaalialueelle. Kovinkaan moni vammainen ei välttämättä tiedä miltä omat sukuelimet näyttävät.

Joillakin saattaa olla huoli, että jos vammaisille puhuu seksistä ja seksuaalisuudesta suoraan, siitä saattaisi seurata jonkinlaista häiriökäyttäytymistä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan seksuaalisuudesta avoimesti puhumalla voidaan parantaa henkilön hyvinvointia sekä lisätä tietoa ja turvallista seksikäyttäytymistä. Asiallinen tieto ja apu seksiasioissa ehkäisee myös kaltoinkohtelulta. 

Mitä tulee ottaa huomioon seksissä avustamisessa?

Turvalliseen seksissä avustamiseen kuuluu ehdottomasti yhteinen sopimus ja suostumus kaikilta osapuolilta. Sopimuksen voi halutessaan tehdä kirjallisesti, jos se lisää omaa turvallisuuden tunnetta. Vaikka avustaja ei ole aktiivinen osapuoli seksissä, tulee kaikista avusteisen seksin tilanteista olla yhdessä sovittu. Tilanteesta ja toiveista on hyvä puhua mahdollisimman tarkkaan etukäteen ja sopia mitä tapahtuu: kuka tekee mitäkin ja milloin avustaja esimerkiksi poistuu huoneesta.

Kaikilla on oltava sama käsitys tehtävistä asioista ja kaikilta on oltava vapaaehtoinen suostumus. On tärkeää muistaa että, koskaan ei tule tehdä mitään seksuaalisuuteen liittyvää, jos toinen tai joku osapuolista ei halua. Avusteisen seksin tilanteeseen ei tule myöskään liittyä vallankäyttöä kumpaakaan osapuolta kohtaan. 

Seksuaalinen nautinto voi olla suuri voimavara elämässä. Jokaisella ihmisellä on oikeus nautintoon ja seksuaalisuuden ilmaisuun, oli vammaa tai ei. Vammaisille ihmisille on puhuttu seksistä ja seksuaalisuudesta aivan liian vähän. Monet eivät tiedä mitä kaikkea seksuaalisuuteen kuuluu ja miten se voisi olla osa heidän elämäänsä. Puhumalla avoimesti seksuaalisuudesta ja seksistä teemme vammaisten seksuaalioikeuksia näkyväksi ja avusteista seksiä hyväksyttävämmäksi. 

 

Lähteenä käytetty: Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti, Tanja Roth