Seksuaalisuus ja mielenterveys

Jokaisella ihmisellä on jonkinlaisia mielenterveysongelmia elämänsä aikana. Erilaiset kriisit, menetykset, traumaattiset tapahtumat, lyhyt- tai pitkäkestoiset hankalat elämäntilanteet tai ihmissuhteet usein horjuttavat mielen hyvinvointia. Psyykkisiin sairauksiin liittyy häpeää ja stigmaa, vaikka ne ovat hyvin suurelle osalle ihmisistä arkipäivää, jos ei omalla kohdalla, niin ainakin jonkun läheisen kautta.

Seksuaalisuuteen liittyvät tarpeet ovat olennaisia kehon ja mielen hyvinvoinnille. Toteutamme seksuaalisuutta kukin itsemme näköisesti. Tapamme toteuttaa seksuaalisuutta voi kuitenkin muuttua elämäntilanteiden mukana. Henkinen hyvinvointi ja seksuaalisuus kulkevat käsi kädessä, joten psyykkisten sairauksien myötä omaan kehoon ja seksuaalisuuteen voi päästä tutustumaan uudella tavalla. Jos sairastumisen myötä kokee, ettei oma seksuaalisuus toteudu tyydyttävällä tavalla, on hyvä hakea apua. Tukea ja neuvoja on saatavilla.

Psyyken haasteet ja niiden hoidossa mahdollisesti olevat lääkitykset vaikuttavat monella tapaa meihin ja seksuaalisuuteemme, samoin muuttuva suhde minäkuvaamme ja kehoomme. Sairastuminen on usein muutos, joka vaikuttaa tapaamme nähdä ja kokea itsemme. Vaikutus näkyy tavallisesti myös läheisissä ihmissuhteissa. Esimerkiksi kumppanin masennus voi vaikuttaa suhteen toiseen/muihin osapuoliin.

Seksuaalisuus ja psyykenlääkkeet

Psyykkisten sairauksien hoidossa on usein lääkitys yhtenä osana hoitoa. Osalla käytettävistä lääkkeistä on sivuvaikutuksia, jotka heijastuvat seksuaalisuuteen ja seksiin. Mielialalääkkeet vaikuttavat aivoissa samoihin välittäjäaineisiin, joita erittyy seksin aikana. Lääkkeiden sivuvaikutukset liittyvät usein halukkuuteen ja orgasmiherkkyyteen, ilmeten tavallisimmin haluttomuutena, kiihottumisongelmina sekä erektio– ja orgasmivaikeuksina. Osa psykoosisairauksissa käytettävissä olevista antipsykoottisista lääkkeistä voi aiheuttaa tuntopuutoksia genitaalialueella, mikä voi vähentää mielihyvän tunnetta. Mikäli vaikutus liittyy lääkkeenottoaikaan, voi seksin ajoittaa lääkkeenoton mukaan.

Seksuaalisuuden tukemisen kannalta on tärkeää keskustella oman hoitotahon kanssa omasta seksuaalisuudesta, miten sen on kokenut ennen sairautta ja miten sitä voitaisiin tukea hoidon aikana. Eri lääkkeet vaikuttavat eri tavoin, ja sopivalla lääkityksellä voidaan vähentää niiden negatiivisia vaikutuksia omaan seksuaaliterveyteen.

Seksuaalisuus ja minäkuva sairauden jälkeen

Psyykenlääkkeisiin liittyy joskus sivuvaikutuksena myös nopea painonnousu tai -lasku. Tämä voi vaikuttaa itsetuntoon ja näkemykseen omasta kehosta, jo muutenkin uudessa ja muuttuvassa tilanteessa. Lääkityksen jatkuessa paino kuitenkin useimmiten tasaantuu, mutta totuttelu oman kehon muutoksiin voi viedä aikaa. Joskus oma psyykkinen tai fyysinen sairaus ja kehon muutokset voivat aiheuttaa häpeän tunnetta. On tavallista, että tällöin esimerkiksi toisen ihmisen läheisyys tai alastomuus toisen läsnäollessa voi tuntua vaikealta tai ahdistavalta. Samaan aikaan läheisyyttä saattaa sekä kaivata että pelätä. Seksiä ja läheisyyttä on monenlaista ja eri elämäntilanteissa saatamme kaivata esimerkiksi kosketusta eri tavoin. Mikäli oma keho tuntuu vieraalta muutoksen keskellä, voi erilaisista oman kehon tuntemisen harjoituksista olla apua. Hellyysharjoituksella voi tutustua omaan kehoon ja harjoitella sen hyväksymistä sellaisena kuin se on.

Haasteet omassa seksuaalisuudessa voivat johtua myös muista tekijöistä kuin pelkästä lääkityksestä tai useammasta tekijästä sairauden ympärillä. Huolet, stressi ja sairauden myötä muuttuva minäkuva heijastuvat seksuaalisuuteen. Masennuksen oireisiin kuuluu monilla osana haluttomuus ja samalla haluttomuus voi lisätä masentuneisuutta, jos oma seksuaalisuus ei toteudu toivotulla tavalla. Ahdistuneisuuteen ja maanisiin jaksoihin voi puolestaan sisältyä ylikorostunutta seksuaalikäyttäytymistä, joka aiheuttaa mielialojen vaihtelua. Hyperseksuaalisuutta voi ilmetä erilaisten mielialahäiriöiden, kuten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen jakson sekä ahdistuneisuushäiriön ja persoonallisuushäiriöiden yhteydessä.

Ihminen on kokonaisuus ja samoin seksuaalisuutemme syntyy monesta tekijästä. Sairaudet ja muut isot muutokset elämässä heijastuvat seksuaaliterveyteemme. Pohjana seksuaalisuudelle toimii oma hyvinvointimme. Pitämällä huolta itsestä, pidämme huolta omasta seksuaalisuudestamme.