Uskottomuuden syyt ja seuraukset

Uskottomuus satuttaa ja luo säröjä ihmisten suhteisiin. Intiimeissä ihmissuhteissa olemme haavoittuvaisia. Uskottomuus särkee tätä yhteyttä ja tunnetilaa, jossa jaetaan intiimit teot sekä tunteet keskenään.

On sanottu, että uskottomuus voi olla emotionaalisen ongelman emotionaalinen ratkaisuyritys. Syitä uskottomuudelle etsitään itsestä, toisesta, seksistä, perhesuhteista, kommunikaatiosta ja monesta muusta elämän osa-alueesta. Tutkimusten mukaan, uskottomuutta perustellaan sillä, että suhteessa on mennyt jollain tavalla huonosti ja pettämiseen on ajauduttu, kun houkutteleva tilanne tai ihminen on sattunut kohdalle. Toisinaan sivusuhteen syy löytyy suhteen epätyydyttävästä seksielämästä.

Uskottomuudella on saatettu etsiä ratkaisua kyllästymisen ja rauhattomuuden tunteisiin. Sillä on voitu hakea muutosta, tai se on ollut tapa jolla irtaantua suhteesta, jossa ei enää halua olla. Joskus uskottomuus on keino toteuttaa itseään seksuaalisesti. Uskottomuus voi myös olla tapa, jolla ihminen yrittää selviytyä elämänkriisissä tai sitä käytetään kostona. Joissain tapauksissa se on myös tapa herättää kumppanin huomio.

Uskottomuuteen liittyvät teemat värittävät ihmisen ymmärrystä suhteen menneisyydestä, nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta. Uskottomuus sattuu usein siksi, että jokin mielikuva kumppanista, suhteesta tai itsestä hajoaa. Se haastaa käsityksen kumppanin luotettavuudesta sekä itsestä rakastettavana ihmisenä. Uskottomuuden vaikutukset haavoittavat yleistä turvallisuuden tunnetta ja saattavat vaikuttaa myös ihmiskuvaan.

Uskottomuus voi olla ihmisen huono tapa ratkaista ongelmia. Tällainen käytös on voinut periytyä jo lapsuudenkodista. Tämä voi olla yleistä silloin, jos lapsuusajan perhekulttuuriin on ongelmien tullen kuulunut välttely, epärehellisyys ja salaisuudet.

Uskollisuuden solmukohdat

Suhteissa on olemassa hetkiä, jotka saattavat herkistää uskottomuudelle. Tällaisia tilanteita voi olla suhteen alkuvaiheet, jossa tasapainotellaan sitoutumiseen ja läheisyyteen liittyvien kysymysten parissa. Lapsen syntymä ja vanhemmuuden rooli saattaa siirtää suhteen toissijaiseksi, jolloin kumppanuus sekä siihen liittyvä läheisyyden ilmaiseminen voi muuttua. Erilaiset elämänkriisit kuten oman vanhemman kuolema, lapsen poismuutto tai eläköityminen vaikuttavat ihmiseen.

Suhteessa tapahtuva, luonnollinen eriytyminen on haaste uskollisuudelle. Tuo on aikaa, jolloin kumppani ikään kuin näyttäytyy suhteessa täysin uudenlaisessa valossa ja kumppanusten on hyväksyttävä se, ettei puoliso kykene vastaamaan kaikkiin omiin odotuksiin. Myös kumppaniin liitettävä, ideaalisen mielikuvan murtuminen aiheuttaa väistämättä pettymyksen tunteita.

Suhteen solmukohdissa kumppaneiden välinen liitos rakoilee, jolloin tyytymättömyyden ja loukkaantumisen tunteet lisääntyvät. Tämä saattaa näyttäytyä ulospäin siten, että keskustelut tuntuvat ajautuvat useammin umpikujaan eikä erimielisyyksiä ratkaista. Tämä saattaa olla otollista maaperää sille, ettei järkisyyt enää pidättele uskottomuuteen liittyvää käytöstä tai toimintaa.

Uskottomuuden vaikutukset seksuaalisuuteen

Seksuaalisesti uskollinen parisuhde on merkittävä osa kahdenkeskistä intiimiyttä ja siihen liittyvää luottamusta. Seksuaalisuhteiden rajaamisella tai niihin liittyvillä pelisääntökeskusteluilla on tarkoitus lisätä turvallisuudentunnetta. Siksi seksuaalisuuden toteuttaminen suhteen ulkopuolisen kanssa koetaan sitoutumisen rikkomisena. Seksuaalisuuden toteuttaminen suhteessa ylläpitää usein, ei aina, myös ihmisten keskinäistä kiintymystä.

Seksuaalisuus on herkkä aihe-alue, johon vaikuttavat monet asiat. Uskottomuuden esilletulo on shokki ja voi aiheuttaa kriisin myös oman seksuaalisuuden haltuunotossa. Ajatukset ja epävarmuudet omasta ulkonäöstä, seksikkyydestä tai seksitaidoista saattavat herätä. Mieleen voi nousta mielikuvia kumppanista suutelemassa tai harrastamassa seksiä toisen kanssa. Oma seksuaalisuus ja seksuaaliset halut voivat siirtyä taka-alalle; on tavallista, että seksin ajatteleminen voi tuntua epämiellyttävältä.

Koska seksuaalisuus on yksilötasolla voimavara, on tärkeää muistaa ettei unohda itseään tai omia tarpeitaan. Jokaisella on lupa työstää siihen liittyviä teemoja, jotta voi hyvin omassa seksuaalisuudessaan.

On enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että uskottomuus vaikuttaa jollain tavalla suhteessa olevien seksiin, seksuaalisuuteen sekä haluun.

Jos uskottomuuden jälkeen on päätetty jäädä yhteen ja rakentaa luottamusta uudelleen, monesti yhdeksi tavoitteeksi asetetaan seksin tuominen jälleen osaksi suhdetta. On oltava tietoinen siitä, miten epäluottamuksesta edetään. Seksiä tai seksittömyyttä ei tule käyttää suhteessa kostona tai kontrolloimisen välineenä.

Toisinaan seksi voi olla myös tapa, jolla pari tukeutuu sekä rakentaa uudenlaista luottamusta toisiinsa. Siihen voi tulla uudenlaisia elementtejä ja se saattaa olla jopa parempaa kuin aiemmin.

Artikkelissa on hyödynnetty Sexpon koulutusten luentomateriaaleja Jussi Nissiseltä ja Antti Ryynäseltä.