Uskottomuus

Uskottomuuden määritelmiä voi olla monia. Usein sen kuitenkin nähdään olevan yhteisesti sovitun sopimuksen vastainen seksuaalinen tai tunnetason intiimi suhde, kolmanteen henkilöön samanaikaisesti, vakituisen parisuhteen kanssa.

Uskottomuuden tasojen moninaisuutta kuvaa se, että jokaisessa suhteessa sopivuuden rajat määritellään yhdessä kumppanin kanssa. Suhteisiin liittyvät rajat sekä siihen liittyvät säännöt voivat vaihdella myös suhteista toiseen myös eri ikäkausina. 

Uskottomuus voi satuttaa

Annamme suhteissamme paljon painoarvoa uskollisuudelle. Koska seksuaalisuus syventää intiimisyyttä, useimmiten seksi tai uskottomuuteen liitettävät seksuaaliset teot eivät ole se, mikä kumppania satuttaa vaan epärehellisyys. Eli uskottomuus iskee kahdenvälisen ihmisen suhteen dynamiikan ytimeen, luottamukseen. 

Intiimien suhteiden ulkopuoliset suhteet voivat olla monenlaisia. Joissain tapauksissa uskottomuus on voinut olla yhden illan juttu, pitkään jatkunut rinnakkaissuhde, suutelu baari-illan jälkeen, netissä toteutunut intiimi ja intensiivinen viestien vaihto tai vaikka tiivis ystävyyssuhde, jossa on vahva emotionaalinen side. Olkoon uskottomuus ollut millaista tahansa, se aiheuttaa suhteessa usein kriisin. 

On tavallista, että rakkaussuhteen alkuvaiheessa ei ole käyty kovinkaan syvällisesti läpi suhteen pelisääntöjä tai määritelty niitä lainkaan. Siksi eriävät käsitykset sen rajoista tulevatkin esille, kun näitä sanomattomia sääntöjä on jollain tavalla rikottu. Myös monisuhteissa tapahtuu uskottomuutta eikä sen vaikutukset välttämättä eroa mitenkään monogamisessa suhteissa oleviin. Lue suhteen pelisäännöistä täältä

Kuinka uskottomuudesta selviydytään?

Uskottomuudesta on tärkeää päästä yli, joko erikseen tai yhdessä. Jos suhde loppuu pettämiseen, eikä sitä käsittele, vaarana on tuoda ylimääräistä painolastia myös uusiin suhteisiin. 

Yksilötasolla uskottomuus voi hankaloittaa suhdetta itseen, omaan ajatusmaailmaan ja käsitykseen rakkaudesta, seksistä, uskollisuudesta, luottamuksesta  ja seksuaalisuudesta. 

Kun puolisoilla on voimavaroja ja motivaatiota tutkia uskottomuuden takana olevia parisuhde- sekä yksilödynamiikkaa, antaa se hyvän ennusteen suhteen jatkumiselle. On tärkeää ymmärtää, että anteeksiannossa sekä sen työstämisessä on erilaisia vaiheita joihin menee aikaa.  

Uskottomuuskriisin jälkeen on tärkeää käsitellä omia tunteita niin, että syyllisyys ja häpeä hälvenevät. Tavoitteina on sisäisen rauhan, luottamuksen sekä uskon palauttaminen. Apua ja tukea on mahdollista saada niin yksilöinä, pareina kuin perheenä. 

Artikkelissa on hyödynnetty Sexpon koulutusten luentomateriaaleja Jussi Nissiseltä ja Antti Ryynäseltä.

Lue lisää uskottomuuden syistä ja seurauksista