SeriE-verkosto

SeriE-verkosto on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja vuosina 2018-2022 sitä koordinoidaan SeriE-hankkeesta käsin.

SeriE-verkoston toiminta

SeriE-verkostoon kuuluu pääkaupunkiseudulla noin 40 sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaista, jotka työskentelevät seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn parissa. Verkostoon kuuluu muun muassa poliiseja, rikosseuraamustyöntekijöitä, vankilapsykologeja, vankiloiden erikoisohjaajia, seksuaaliterapeutteja ja psykoterapeutteja, lääkäreitä, psykologeja, syyttäjiä, tutkijoita, lastensuojelun työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Tutustu SeriE-verkoston jäseniin:

Verkoston perustajat Nina Nurminen ja Jukka Hämäläinen

Seksuaali- ja psykoterapeutti Jussi Nissinen

Helsingin poliisin seksuaalirikoksia tutkiva ryhmä

Keskusrikospoliisin cse-tiimin Maria Rossi

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminta

Psykologi ja psykoterapeutti Sirpa Hakkarainen

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa Helsingissä. Verkostolla on myös sähköinen keskustelualusta, jossa se jakaa osaamista ja tietoa. Verkoston jäsenet konsultoivat toisiaan aktiivisesti lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvissä sisältökysymyksissä ja jakavat omassa työssä koettuja hyviä käytänteitä muiden työn tueksi. Lisäksi verkosto pyrkii selkeyttämään asiakkaiden hoitopolkuja  ja tehostamaan asiakasohjausta eri palveluiden välillä.

SeriE-verkoston tavoitteet

  • Tuoda yhteen ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, ja vahvistaa yhteistyötä näiden ammattilaisten välillä.
  • Kehittää ja edistää asianmukaisen, ennaltaehkäisevän tuen piiriin pääsyä niille henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat epäiltynä lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta, sekä vahvistaa jatkokuntoutuspolkuja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomituille.
  • Osallistua julkiseen keskusteluun ja ottaa kantaa asiakkaiden tukipalveluiden ja hoidon epäkohtiin.
  • Purkaa lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvää stigmaa, jotta kynnys hakeutua avun pariin madaltuisi ja riski syyllistyä rikokseen pienenisi.
  • Toteuttaa valtakunnallista vaikuttamistyötä asiakasryhmän ja sen tarvitseman tuen näkyväksi tekemisessä.
  • Jakaa asianmukaista ja ajantasaista tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta sekä preventiivisestä työstä, jota aiheen parissa tehdään.

Valtakunnallinen verkostotoiminta

Pääkaupunkiseudun SeriE-verkosto tekee valtakunnallista yhteistyötä muiden Suomessa toimivien verkostojen kanssa. Valtakunnallinen verkosto koostuu Suomessa toimivista paikallisista verkostoista, joissa on osaamista rikosseuraamus-, sosiaali- ja terveysaloilta.

Yhteystiedot

Riikka Juntunen

Viestintäassistentti, SeriE-hanke

riikka.juntunen@sexpo.fi

Verkoston uutiskirje

Tutustu aiemmin ilmestyneisiin uutiskirjeisiin:

4/2020
3/2020
2/2020
1/2020
3/2019
2/2019
1/2019
2/2018
1/2018