Myös vammaisilla on oikeus nautintoon

Mistä avusteisessa seksissä on kyse? Miten ottaa puheeksi avustamisen tarve? Kuka voi avustaa seksissä ja mitä siinä pitäisi ottaa huomioon?

Muun muassa näitä asioita käsitellään vastaava neuvoja Oona Turusen ja seksuaalikasvattaja, vammaisaktiivi Raila Riikosen tuoreessa artikkelissa avusteisesta seksistä.

Tällä viikolla vietetään vammaisten viikkoa. Jokaisella ihmisellä on oikeus nautintoon ja seksuaalisuuden ilmaisuun, oli vammaa tai ei. Vammaisille ihmisille on puhuttu seksistä ja seksuaalisuudesta aivan liian vähän. Puhumalla avoimesti seksuaalisuudesta ja seksistä teemme vammaisten seksuaalioikeuksia näkyväksi ja avusteista seksiä hyväksyttävämmäksi.

Seksuaalisuudesta avoimesti puhumalla voidaan parantaa henkilön hyvinvointia sekä lisätä tietoa ja turvallista seksikäyttäytymistä. Asiallinen tieto ja apu seksiasioissa ehkäisee myös kaltoinkohtelulta, kirjoittavat Oona ja Raila.

Avusteinen seksi -artikkeli