Sexpon maksuton seksuaalineuvonta palvelee koko kesän

Sexpon seksuaali- ja ihmissuhdeneuvontapuhelin palvelee tehostetusti läpi kesän. Neuvontavuorot löytyvät säätiön verkkosivuilta ja niistä tiedotetaan sosiaalisen median kanavissa. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta ja yhteyttä voi ottaa nimettömästi.

”Neuvontapalveluiden kysyntä on selkeästi kasvanut kevään ja alkukesän aikana. Ihmisten yhteydenotot ovat tehneet yhä näkyvämmäksi neuvontapalveluidemme tarpeen. Haluamme osaltamme vastata tähän lisääntyneeseen tuen tarpeeseen ja tarjota asiantuntemustamme niihin huoliin ja pohdintoihin, joita ihmisillä nyt ymmärrettävästi on”, kertoo Sexpon vastaava neuvoja Oona Turunen.

Neuvontapuhelin tarjoaa apua kaikissa seksin, seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden kysymyksissä suomeksi ja englanniksi. Vuoroja on lisätty kesän ajaksi, ja tarjolla on soittoaikoja, jolloin puhelimessa vastaa myös ruotsia puhuva seksologi.

Lisäksi kesällä on joka viikko SeriE-puhelinvuoro. SeriE-hankkeessa tarjotaan maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioista ja mieltymyksistä tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Tukea ja tietoa tarjotaan lisäksi henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Sexpon neuvontapalveluiden suosittu nettineuvontapalsta sekä neuvontapaamisten ajanvaraus avautuvat jälleen elokuussa. Neuvonnan sivuilla on kuitenkin luettavissa useita tietoartikkeleita ja kysymys-vastauspareja seksuaalisen hyvinvoinnin aihepiireistä.

 

Lisätiedot
Oona Turunen, vastaava neuvoja
050 372 6066, oona.turunen@sexpo.fi

Roni Grinberg, seksuaalineuvoja
045 212 8201, roni.grinberg@sexpo.fi