SeriE-hanke

SeriE-hankkeen (2018-2020) tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hanke toteutetaan Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin. Hankkeen kaksi erityisasiantuntijaa työskentelevät Sexpossa ja verkostokoordinaattori Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

Tukipalvelut asiakkaalle

Hankkeessa tarjotaan maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioistaan ja mieltymyksistään tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Tarvittaessa asiakkaita voidaan ohjata hankkeen kautta muihin Suomessa toimiviin tukipalveluihin.

Tutustu myös Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito-ohjelmaan Mielenterveystalon sivuilla.

Konsultaatiota ammattilaisille

Asiakastyön lisäksi hankkeessa tarjotaan tukea ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille asiakasohjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiopyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen serie@sexpo.fi (mukaan lyhyt kuvaus asiakastapauksesta ja tilanteen kiireellisyydestä). Lomakausia lukuunottamatta palaamme asiaan viikon sisään.

SeriE-verkosto

Hankkeessa koordinoidaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erikoistunutta moniammatillista SeriE-verkostoa. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja siihen kuluu sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaisia. Verkosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa yhteisten ajankohtaisten teemojen äärelle.

Viestintä- ja vaikuttamistyö

SeriE-hanke pyrkii jakamaan asiallista ja ajantasaista tietoa seksuaalisuudesta ja sallitun rajoista. Hankkeessa tuotetaan tietoartikkeleita ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia sekä julkaistaan ammattilaisille suunnattua uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje verkostokoordinaattorilta: nita.taivaloja@krits.fi.

Seuraa hanketta

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia voi seurata Sexpon ja Kriminaalihuollon sosiaalisessa mediassa. Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt toivotaan sähköpostitse: serie@sexpo.fi

Facebook Sexpo: https://www.facebook.com/sexpofi/
Facebook Kriminaalihuollon tukisäätiö: https://www.facebook.com/kriminaalihuollontukisaatio/
Instagram: @SexpoFi