SeriE-hanke

SeriE-hankkeen (2018-2020) tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hanke toteutetaan Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin. Hankkeen kaksi erityisasiantuntijaa työskentelevät Sexpossa ja verkostokoordinaattori Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

Tukipalvelut asiakkaalle

Hankkeessa tarjotaan maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioistaan ja mieltymyksistään tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Hankkeessa tarjotaan tukea ja tietoa myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Tukipalvelun vastaanotolla pohditaan keinoja elää hyvää ja täysipainoista elämää kenenkään muun rajoja loukkaamatta. Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Tukipalvelun asiakastyö räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan ja siihen voi kuulua seksuaalineuvontaa,- kasvatusta ja -terapiaa sekä Uusi suunta -ohjelma. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa, jotta riskit syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin pienenisivät.  Tukipalvelun terapeutit ovat koulutettuja seksologian ammattilaisia, joilla on laaja-alaista osaamista lapsikohteisen seksuaalisuuden parissa työskentelystä.

Maksutonta tukipalvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastaanotto sijaitsee Sexpo-säätiöllä, Helsingin Sörnäisissä. Ajan voi varata sähköpostitse osoitteesta serie@sexpo.fi. Tarvittaessa asiakkaita voidaan ohjata hankkeen kautta muihin Suomessa toimiviin tukipalveluihin.

Tutustu myös Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito-ohjelmaan Mielenterveystalon sivuilla.

Konsultaatiota ammattilaisille

Asiakastyön lisäksi hankkeessa tarjotaan tukea ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille asiakasohjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiopyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen serie@sexpo.fi (mukaan lyhyt kuvaus asiakastapauksesta ja tilanteen kiireellisyydestä). Lomakausia lukuunottamatta palaamme asiaan viikon sisään.

SeriE-verkosto

SeriE-verkostoon kuuluu pääkaupunkiseudulla noin 40 sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaista, jotka työskentelevät seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn parissa. Verkostoon kuuluu muun muassa poliiseja, rikosseuraamustyöntekijöitä, vankilapsykologeja, vankiloiden erikoisohjaajia, seksuaaliterapeutteja ja psykoterapeutteja, lääkäreitä, psykologeja, syyttäjiä, tutkijoita, lastensuojelun työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Verkosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa Helsingissä. Verkostolla on myös oma sähköinen keskustelualusta, jossa se jakaa osaamista ja tietoa. Verkoston jäsenet konsultoivat toisiaan aktiivisesti lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvissä sisältökysymyksissä sekä jakavat omassa työssä koettuja hyviä käytänteitä muiden työn tueksi. Lisäksi verkosto pyrkii selkeyttämään asiakkaiden hoitopolkuja ja tehostamaan asiakasohjausta eri palveluiden välillä.

Pääkaupunkiseudun SeriE-verkosto tekee valtakunnallista yhteistyötä muiden Suomessa toimivien verkostojen kanssa. Valtakunnallinen verkosto koostuu Suomessa toimivista paikallisista verkostoista, joissa on osaamista rikosseuraamus-, sosiaali- ja terveysaloilta.

Viestintä- ja vaikuttamistyö

SeriE-hanke pyrkii jakamaan asiallista ja ajantasaista tietoa seksuaalisuudesta ja sallitun rajoista. Hankkeessa tuotetaan tietoartikkeleita ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia sekä julkaistaan ammattilaisille suunnattua uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje verkostokoordinaattorilta: nita.taivaloja@krits.fi.

Seuraa hanketta

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia voi seurata Sexpon ja Kriminaalihuollon sosiaalisessa mediassa. Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt toivotaan sähköpostitse: serie@sexpo.fi

Facebook Sexpo: https://www.facebook.com/sexpofi/
Facebook Kriminaalihuollon tukisäätiö: https://www.facebook.com/kriminaalihuollontukisaatio/
Instagram: @SexpoFi