Yhteislausunto: Translain uudistusta ei saa enää viivyttää!

Yhteislausunto: Translain uudistusta ei saa enää viivyttää!

Translain käsittelyä täytyy kiirehtiä ja lakiin jäljelle jäävät puutteet korjata. Näin todetaan Setan, Sexpon ja yli 60 muun järjestön yhteislausunnossa. Lausunto vaatii että hallituksen esitys uudeksi translaiksi hyväksytään viipymättä.

Lausunnossa todetaan, että itsemääräämisoikeuteen perustuva sukupuolen juridinen vahvistaminen parantaa ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta ja oikeutta yksityisyyteen.

Lisäksi siinä korostetaan, ettei translakiin jäävä 18 vuoden ikäraja kunnioita lapsen oikeuksia.

”Sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen vuosilla heikentää alaikäisten hyvinvointia. Nyt hyväksyttävän esityksen lisäksi on ryhdyttävä toimiin täysi-ikäisyysvaatimuksen poistamiseksi lapsen oikeuksia koskevat perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet huomioiden.”

Lue koko lausunto (seta.fi)

Sexpo otti kantaa translakiin 26.9.: Vähän parempi ei riitä – uuden translain pitää suunnata tulevaisuuteen!