Endometrioosi voi vaikuttaa seksuaalisuuteen monin tavoin

Endometrioosiviikkoa vietetään 20.-26.3.2023 ja vuoden 2023 teemana on hoitokokemus. Endometrioosi on kohdun limakalvon sirottumatauti, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta kasvaa kohdun ulkopuolella esimerkiksi munasarjoissa, munanjohtimissa sekä kohdun, suolen ja virtsarakon pinnoilla.

Endometrioosi on uusiutuva, krooninen sairaus, joka aiheuttaa eriasteista kipua. Tyypillisesti kipu alkaa ennen kuukautisia, ja saattaa kestää useita päiviä. Joillakin kipu kroonistuu, jolloin kivuttomia päiviä on kipupäiviä vähemmän. Osalla kipu on jokapäiväistä. Endometrioosipesäkkeen koko ei korreloi sen aiheuttamien kipujen kanssa. Useimmiten endometrioosi heikentää lisäksi sitä sairastavan elämänlaatua sekä voi aiheuttaa lapsettomuutta.

Endometrioosin kanssa elää moninainen joukko mm. naisia, transmiehiä ja muunsukupuolisia

Tutkimusten mukaan endometrioosia sairastaa 10-15 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Endometrioosin kanssa elää kuitenkin moninainen joukko niin naisia kuin myös esimerkiksi transmiehiä ja muunsukupuolisia. THL:n mukaan suositeltavin tapa ymmärtää henkilön sukupuoli on yksilötasolla itse koettu ja määritelty sukupuoli. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan häirinnän, mikä luetaan osaksi sukupuolisyrjintää. Lain puitteissa kaikki viranomaiset ja työnantajat, mukaan lukien terveydenhuollon hoitohenkilöstö, ovat velvoitettuja ennaltaehkäisemään syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Väärinsukupuolittaminen ja sukupuolikokemuksen mitätöinti voivat aiheuttaa vähemmistöstressiä, jonka on todettu olevan haitallista terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoitohenkilöstön olisi näin ollen tärkeää muistaa sensitiivisyys kohdatessaan endometrioosia sairastavia tai sairautta itsellään epäileviä.

Seksiin liittyvää kipua on vaikea ennakoida

Tyypillisiä seksuaaliongelmia endometrioosia sairastavalle ovat kiihottumis-, yhdyntä- tai orgasmin jälkeiset kivut. Seksiin liittyvät kivut saattavat vaihdella kuukautiskierron vaiheen tai sairauden tilanteen mukaan. Yhdyntä- tai muuta seksiin liittyvää kipua on usein vaikea ennakoida. Jos seksiä harrastaa kumppanin kanssa, on oleellista huolehtia seksin aikaisen kommunikaation toimimisesta ja kertoa kumppanille, mikäli seksi sattuu, haluat vaihtaa seksitapaa tai lopettaa. Seksiin tai yhdyntään annetun suostumuksen voi missä tahansa vaiheessa perua. Endometrioosin kanssa eläessä olisi hyvä mennä kohti itsensä ja sairauden hyväksymistä, tutustua yhä uudelleen omaan kehoon ja sen nautinnon lähteisiin. Kommunikointi on tärkein seksitaito, ja erityisen tärkeä gynekologisen sairauden kanssa elettäessä.

Seksuaalisen haluttomuuden moninainen tausta

Moni endometrioosia sairastava kokee myös seksuaalista haluttomuutta. Haluttomuuden taustalla voi vaikuttaa moninainen kirjo erilaisia syitä. Haluttomuutta tai mielenkiinnon puutetta seksiä kohtaan voivat aiheuttaa esimerkiksi seksiin liittyvien kipujen ennakointi, epänautinnolliset seksin tekemisen tavat, endometrioosin hoitoon käytettävä hormonilääkitys, sairauden tai muun elämän henkinen kuormitus tai kehonkuvan haasteet. Haluttomuudesta puhuttaessa on myös hyvä muistaa, että seksiä ei ole pakko haluta. Kumppanin kanssa halut voivat olla myös eripariset, jolloin on hyvä keskustella siitä, mikä on molempia osapuolia tyydyttävä yhdessä toteutetun seksin määrä ja tekemisen tapa. Lisäksi on hyvä erottaa spontaani seksuaalinen halu responsiivisesta seksuaalisesta halusta. Responsiivisella halulle on ominaista halun herääminen kiihottumisen jälkeen, eli halun herääminen vaatii otolliset olosuhteet. Spontaani ja responsiivinen halu tulisi nähdä tasavertaisina halun muotoina.

Kehonkuvan haasteet ovat yleisiä endometrioosia sairastavilla

Endometrioosi voi aiheuttaa voimakkaan kivun lisäksi myös muita kehollisia oireita, kuten vatsan turvotusta, suolisto-ongelmia, peräpukamia sekä ulostamis- ja virtsaamishaasteita. Moninaisen oirekirjon vuoksi moni kokee haasteita kehonkuvan tai kehosuhteen kanssa. On myös todettu, että suurin osa ihmisistä, jotka raportoivat endometrioosin vaikuttaneen kehonkuvaan raportoivat endometrioosin vaikuttaneen myös omaan seksielämään negatiivisesti. Kyseisen tutkimuksen mukaan endometrioosia sairastavan negatiivinen kehonkuva voi vaikuttaa seksuaaliseen haluun vaikka tauti ja kivut olisi saatu hallintaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan kyse ei ole ainoastaan endometrioosia sairastavien negatiivisesta kehonkuvasta. Heiltä puuttuu myös kehonkuvaa suojaavat tekijät. Negatiivisten ajatusten ja tunteiden väheneminen ei siis tarkoita automaattisesti positiivisten ajatusten ja tunteiden lisääntymistä. Tutkimuksen mukaan endometrioosia sairastavilla arvostava suhtautuminen omaan kehoon oli matalalla tasolla. Arvostavalla tai hyväksyvällä suhtautumisella kehoon on tutkimusten mukaan hyvinvointia suojaava vaikutus silloin kun fyysistä terveyttä koetellaan.

Pyrkimyksenä neutraali kehonkuva

Tutkimusten mukaan endometrioosia sairastavien kehonkuvan haasteet liittyvät vahvasti seksuaalisuuden haasteisiin, ja näin ollen kehonkuvaan keskittyvät terapeuttiset interventiot voivat olla suureksi avuksi seksuaalisuuden haasteita työstettäessä. Endometrioosia sairastavilla kehoa koskevien negatiivisten ajatusten ja tunteiden käsitteleminen, sekä neutraaliin kehonkuvaan pyrkiminen voivat olla hedelmällisin lähestymistapa aiheen käsittelyyn. Yksi hyvä tapa negatiivisten ajatusten ja tuntemusten käsittelyyn on itsemyötätunnon harjoittaminen. Olisi ensisijaisen tärkeää, että terveydenhuollon hoitohenkilöstö kohdatessaan endometrioosia sairastavia tai sairautta itsellään epäileviä, ottaisi seksuaalisuuden puheeksi ja kohtaisi yksilön kokonaisena.

Tekstin on kirjoittanut Sexpon viestintäsuunnittelija sekä gynekologisen potilasjärjestö Korento Ry:n vapaaehtoinen ja vertainen, Johanna Kotaniemi.

 

Lähteitä:

https://korento.fi/tietoa/endometrioosi/seksuaalisuus-ja-lapsettomuus/

http://www.terapiakamari.fi/wp-content/uploads/2017/09/lopputyo_nikunlaakso.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399923000521

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus

https://www.duodecimlehti.fi/duo16384

Nagoski, E. 2015. Come as You Are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life.