Mitä seksuaalioikeudet ovat?

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka suojaavat yksilön seksuaalista itsemääräämistä ja hyvinvointia. Seksuaalioikeudet ovat lisäyksiä ja täsmennyksiä Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Ne ovat johdettavissa keskeisistä ihmisoikeusperiaatteista, eivätkä näin ollen lisää mitään ihmisoikeuksiin, vaan pikemminkin tulkitsevat niitä seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden alueilla.

Seksuaalioikeuksista on laadittu useita julistuksia ja luetteloita. Niistä keskeisimmät ovat:

1. Seksuaalioikeuksien julistus (World Association of Sexual Health 2014): Maailman seksuaaliterveysjärjestön julistus, jossa kootaan yhteen ytimekkäästi keskeisimmät seksuaalioikeudet. Seksologian alan asiantuntijat ja työntekijät käyttävät tavallisesti tätä muotoilua seksuaalioikeuksista työnsä arvoperustana.

2. Yogyakartan periaatteet (2007): Kansainvälisen ihmisoikeusjuristien työryhmän kokoama laaja esitys seksuaalioikeuksista. Siinä selvitetään, mitä ihmisoikeudet tarkoittavat seksuaalisuuden näkökulmasta tarkasteltuna.

3. IPPF:n seksuaalioikeudet (International Planned Parenthood Federation 2008): Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön muotoilu seksuaalioikeuksista. Sitä käytetään paljon kehitysyhteistyössä.

 

Materiaalia ja linkkejä

Seksuaalioikeuksien julistus suomeksi

Seksuaalioikeuksien julistus useilla kielillä

Yogyakartan periaatteet suomeksi

Yogyakarta Principles

IPPF:n seksuaalioikeudet useilla kielillä

Sexual Rights Initiative: kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön näkökulma

Väestöliitto: Nuorten seksuaalioikeudet

WHO: Sexual and reproductive health and rights