Seksuaalineuvontakoulutus – mistä on kyse?

Seksuaalineuvontakoulutus tarjoaa perusopinnot seksologian alalta

Seksologia on monitieteinen ala, joka tarkoittaa seksuaalisuuden ja seksin tieteellistä tutkimusta sekä tietojen soveltamista käytäntöön. Seksuaalisuuden laajan tematiikan ymmärtämisestä ja osaamisesta on hyötyä monissa eri ammattiryhmissä.

Seksologian asiantuntijaksi voi kouluttautua useista eri tulokulmista, kuten kliinisen seksologian tai seksuaalikasvatuksen perspektiivistä. Perinteisesti ehdottomasti suosituin seksologian koulutusohjelma on jo pitkään ollut seksuaalineuvontakoulutus. Kyseessä on seksologian peruskoulutus, jolla voi täydentää osaamista monenlaisissa ammateissa. Seksuaalineuvontakoulutus antaa kattavasti tietoa ja ajantasaisia näkemyksiä seksuaalisuuden teemoista.

Nimensä mukaisesti neuvontakoulutus valmistaa myös monimuotoiseen seksologian kohtaamiseen ja asiakastyöhön. Seksuaalineuvonta ei ole yhtä kuin seksuaaliterapia, vaan neuvonnassa on kyse kevyemmästä prosessista, joka käsittää useimmiten enintään viisi tapaamiskertaa. Seksuaalineuvonnan osaamista voi soveltaa myös kaikkeen ihmissuhdetyöhön sopivana ohjauksena. Suuri osa ihmisten seksuaalisuuteen liittyvistä pulmista on ratkaistavissa tai helpotettavissa jo neuvonnalla, eikä lähellekään aina tarvita terapiaprosessia. Useimmille ihmisille tärkeintä on tulla kuulluksi ja kohdatuksi yksilönä, turvallisessa ilmapiirissä ja luotettavan ammattilaisen tukemana.

Sexpon seksuaalineuvontakoulutus

Seksuaalineuvontakoulutus on vuoden mittainen, 30 opintopisteen kokonaisuus, jonka voi suorittaa esimerkiksi työn tai muun opiskelun ohessa. Neuvontakoulutuksia tarjoavat monet koulutusorganisaatiot eri puolilla Suomea. Sexpo on yksi Suomen perinteikkäistä seksologian täydennyskoulutusten järjestäjistä.

Seksuaalineuvontakoulutuksessa käsitellään seksologisten perustietojen lisäksi seksuaalisuuden merkityksiä, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä seksuaalisuuden, suhteiden ja sukupuolten moninaisuutta. Koulutus vahvistaa opiskelijan ammattieettistä identiteettiä ja antaa eväitä asiakastyöhön. Siksi koulutuskokonaisuuden keskeinen osa on opiskelijan oma SAR-työskentely (Sexual Self Acknowledgement). Tällä tarkoitetaan opiskelijan oman seksuaalihistorian kohtaamista sekä arvojen, asenteiden ja käsitysten tunnistamista ja tarkastelua. On mahdotonta tehdä ammattieettisesti kestävää seksologista työtä, jos ammattilainen ei ole tietoinen omista lähtökohdistaan.

 Koulutuksesta valmistuneet voivat käyttää nimikettä seksuaalineuvoja. Titteli ei ole suojattu ammattinimike, mutta sille voi hakea Suomen seksologiselta seuralta auktorisoinnin, jos muut hakukriteerit, kuten soveltuvan pohjakoulutuksen vaatimukset, täyttyvät. Seksuaalineuvontakoulutuksesta valmistuneet voivat halutessaan hakea jatkamaan opintoja esimerkiksi seksuaaliterapiakoulutukseen.

 Seksuaalineuvontakoulutus rikastaa osaamista monella alalla

Seksuaalineuvontakoulutus sopii erinomaiseksi täydennyskoulutukseksi etenkin sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kasvatusalan sekä yhteiskunnallisten alojen ammattilaisille.  Seksologian osaamisesta voi olla hyötyä kuitenkin suorastaan häkellyttävän monessa tehtävässä. Sexpon koulutuksista on vuosien mittaan valmistunut satoja seksuaalineuvojia huikean monenlaisilla taustoilla. Hakemisen yhteydessä jokaisen hakijan soveltuvuus arvioidaan erikseen. 

Perinteisempien seksologian asiantuntija-alojen lisäksi seksuaalineuvontakoulutuksen opiskelijoissa on ollut esimerkiksi toimittajia, kulttuurialan ammattilaisia tai erotiikka-alan työntekijöitä. Toiset hyödyntävät osaamistaan sisällöntuotannossa, toiset poliittisessa päätöksenteossa ja toiset päivittäisissä kohtaamissa. On silmiä avaavaa havaita, kuinka monipuolisesti seksologian peruskoulutuksista saatavaa tietoa voi soveltaa. Mitä laajemmalle ja erilaisiin konteksteihin seksologinen tieto yhteiskunnassa leviää, sitä paremmat mahdollisuudet myös seksuaalioikeuksilla on toteutua.

Seksuaalineuvontakoulutus käynnistyy vuosittain

Sexpolla uusi seksuaalineuvonnan koulutuskierros käynnistyy yleensä vuosittain tammikuussa. Maaliskuussa 2021 käynnistyi ensimmäistä kertaa myös ruotsinkielinen 30 opintopisteen seksologian perusopintokokonaisuus Sexualrådgivarutbilning. Jatkossa tavoitteena on toteuttaa yksi seksuaalineuvonnan koulutus kokonaan etäopiskeluna ja siten vastata etäopetusta toivoneiden kysyntään. Kokonaan etäyhteyksin toteutettava koulutus luo tasavertaiset mahdollisuudet päästä näppärästi mukaan mistä tahansa, riippumatta siitä, onko opiskelija tunturilla vai palmun alla.

Lähikoulutuksista ei tulla kuitenkaan kokonaan luopumaan, sillä kokemus on osoittanut, että usein nimenomaan tiivis ja monipuolinen ryhmä on yksi koulutuksen rikastavimmista anneista. Jenni-Emma Haiko on ehtinyt saada koulutuskokemusta sekä lähi- että etäopetuksena toteutettuna:

”Heti alussa meidän yhteisöllisyys oli todella vahvaa. Sitten koronan myötä tilanne oli meille kaikille uusi, mutta koulutus toimi etänäkin todella hyvin. Tuntui, että ohjaajat olivat todella läsnä ja kannattelivat hienosti meidän kaikkien yksilöllistä prosessia. Olo oli ihan yhtä kannateltu myös etänä.”

”Sexpon koulutuksessa tiedon saanti on todella monipuolista, koska vierailevia asiantuntijoita käy niin monesta paikasta. Sen kautta tulee myös tutuksi, kuinka monessa paikassa seksologit ja seksuaalineuvojat yhteiskunnassa työskentelevät. Siksi myös koulutukseen osallistujien moniammatillisuus on todella tärkeää. Seksologiaan liittyvää työtä on mahdollista tehdä niin monella tavalla.” 

Lainaukset:
Jenni-Emma Haiko
Positiiviseksi seksuaalineuvonta ja -terapiapalvelut
s
eksuaalineuvontakoulutus 2020

Kirjoittaja:
Saara Sahlstén
Erityisopettaja, kouluttaja, seksuaalikasvattaja