Seksuaalisuus ja mielenterveys

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia. Hyvä suhde omaan kehoon, mielihyvää tuova kosketus ja läheisyys ovat monelle ihmiselle valtava voiman lähde. Väestötutkimuksissa ne ihmiset, jotka kokevat suurempaa tyytyväisyyttä seksielämäänsä, myös raportoivat vähemmän erilaisia mielenterveyden haasteita. He ovat myös keskimääräistä tyytyväisempiä suhteisiinsa ja elämäänsä ylipäänsä.

Seksuaalinen hyvinvointi on kuitenkin vielä monelle ihmiselle tavoittamaton unelma. Kuten kaikki hyvät asiat, seksuaalinen hyvinvointi jakautuu ihmisten kesken epätasaisesti. Monen ihmisen elämää sävyttää tällä hetkellä yksinäisyys. Tutkimusten perusteella yksi keskeinen seksuaalista tyytyväisyyttä lisäävä tekijä onkin se, että on löytänyt kumppanin tai kumppaneita, joiden kanssa seksuaalisuudesta voi nauttia.

Rikas ja hyvä seksielämä ei kuitenkaan välttämättä aina vaadi kumppania. Se ei vaadi edes ehjää kehoa tai mieltä. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus fantasiaan ja nautintoon ihan itsekseen. Omaan kehoon voi tehdä löytöretkiä – minkälainen kosketus tai minkälaiset aistimukset tuntuisivat sinusta hyvältä? Nautinto ei ole suorittamista tai tietyn kaavan toistamista vaan etsimistä ja tutkimista.

Seksuaalisuuden esteenä voi olla myös monia muita jarruja.

Osa yleisistä mielenterveysongelmista liittyy suoraan seksuaalisuuteen. Jos olet ahdistunut tai masentunut tai kokenut jotakin elämääsi syvästi järkyttävää,  sinun saattaa olla vaikea tuntea halua. Voi myös olla vaikea heittäytyä kokemaan nautintoa, jos mielenterveyden oireet tai niihin saamasi lääkitys ovat muuttaneet halun tai mielihyvän kokemusta.

Jos tämä on sinun tilanteesi, ota asia rohkeasti puheeksi hoidostasi vastaavan ihmisen kanssa. Usein näitä ongelmia voidaan lievittää tai löydät niihin uudenlaisia ratkaisuja – erilaisia keinoja on todella paljon. Haluan antaa sinulle toivoa. Vaikeista kokemuksista ja erilaisista haasteista ja rajoitteista voi selvitä. Lisäksi moni mielenterveyden kokemusasiantuntija kertoo kokevansa seksuaalisuutensa vahvasti ja saavansa siitä voimia kaikkeen muuhun.

Kipu tai epävarmuus omasta kehosta ovat myös tavallisia seksuaalisuuden jarruja. Mielenterveyden ongelmiin liittyy usein inhoa omaa kehoa kohtaan tai kokemuksia kehon rajojen rikkomisesta tai väkivallasta. Omasta kehosta on vaikea nauttia, jos sen kokee rikotuksi, vialliseksi tai vääränlaiseksi. Näihin asioihin voi onneksi vaikuttaa. Toipuminen on mahdollista! Moni mielenterveyden ammattilainen osaa nykyään huomioida nämä haasteet, jos vain rohkenet kertoa niistä.

Ihmisen seksuaalisuus ja sukupuoli ovat luonnostaan moninaisia. Hyvin usein kuitenkin ihmiset joutuvat tahtomattaa sovitelluksi johonkin ahtaaseen muottiin. Vähemmistöstressi voi heikentää mielenterveyttä. Jos seksuaalisuutesi, sukupuolen kokemuksesi tai muut ominaisuutesi poikkeavat jollakin tavalla valtavirrasta, olet saattanut joutua peittämään, salaamaan tai häpeämään tärkeitä puolia itsestäsi. Olet myös saattanut kokea syrjintää, kiusaamista tai väkivaltaa näiden ominaisuuksiesi vuoksi.

Tehokkaita voimia vähemmistöstressiä vastaan on liittoutuminen. Yhteisöllisyys suojaa vähemmistöstressiltä. Lisäksi yhdenvertaisuuslaki kieltää ihmisen syrjinnän hänen erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi – esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan tai alkuperän vuoksi.

Mielenterveys ja moninaisuus ovat nykyään entistä enemmän esillä ja aiempaa paljon näkyvämpi osa julkista keskustelua. On kuitenkin tärkeää jatkaa tätä työtä ja muokata yhdessä yhteiskuntaa huomioimaan entistä paremmin ihmisten moninaisuus ja elämän erilaiset haasteet.

 

Anna Keski-Rahkonen
Mielenterveyden professori
Helsingin yliopisto

Kirjoittaja on Sexpo-säätiön hallituksen jäsen, psykiatri, lääkärikouluttaja ja seksuaaliterapeutti. Hänellä on seksuaalilääketieteen eurooppalainen erityispätevyys (FECSM).