Seksuaaliterapeutteja tarvitaan – asiakastyötä ja ihmisoikeuksia

Seksuaaliterapiakoulutuksesta valmistuu seksologian ammattilaisia, jotka kohtaavat seksuaalisuutta kaikissa sen ilmenemismuodoissaan. Kun peilaa seksuaaliterapeutin tehtävää Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön (WAS) Seksuaalioikeuksien julistukseen, voi todeta, että seksuaaliterapeutin työ ei rajaudu yksistään asiakaskohtaamisiin, joissa puretaan ongelmia ja lisätään hyvinvointia. Seksologilla on nimittäin myös yhteiskunnallinen tehtävä. Seksuaaliterapeutti myötävaikuttaa seksuaalisuuden merkityksellisyyden tunnistamiseen, vähentää puhumattomuutta, hälventää häpeää ja korjaa väärää tietoa. Toisin sanoen: seksuaaliterapeutti edistää seksuaalioikeuksien toteutumista.

Voimme ajatella, että seksuaalioikeudet ovat tehtäviä. Oikeuksien toteutuessa voivat paremmin sekä yksilö että yhteiskunta. Maailmanjärjestö toteaa julistuksessaan, kuinka kaikkien seksuaalioikeuksia tulee kunnioittaa, suojella ja toteuttaa. Tähän on vielä matkaa, myös Suomessa. Seksuaaliterapiatyössä oikeuksien tukeminen tarkoittaa ainakin sitä, että jokainen asiakas tulee arvostaen kohdatuksi seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden haasteissaan.

Jotta korkeatasoinen työ olisi mahdollista, valmistaa Sexpon seksuaaliterapiakoulutus laadukkaaseen, reflektiiviseen ja tiedostavaan kohtaamiseen. Tutkimusnäyttö kertoo, kuinka merkittävää on se, miten terapiatyötä tekee. Koulutus tarjoaakin eväitä oman työn arviointiin ja kehittämiseen. Tähän ja asiakastyön harjoitteluun on tueksi työnohjausta, joka mahdollistaa oman työotteen turvallisen tarkastelun ja ryhmän tuen.

Yhä ajankohtainen fyysisen etäisyyden aika on laittanut meidät luomaan yhteyttä uusin tavoin. Vaikka Sexpossa etäyhteydet ovat olleet arkea jo vuosia, on paljon opittu pandemian aikana. Opittua hyödynnetään koulutuksessa, jotta seksuaaliterapeutit ovat valmiita myös verkossa toteutuvan auttamistyön tekemiseen.

Sexpo on kansainvälinen toimija ja seuraa tiiviisti seksologista tutkimusta ja keskustelua. Olemme yli 50 vuoden kokemuksella seksologisen asiakastyön erityisasiantuntijoita. Meille on tärkeää, että käytännön kokemuksemme näkyy monipuolisesti opinnoissa. Pitkien koulutusten vastuukouluttajat tekevätkin itse asiakastyötä, jolloin kosketus arkeen pysyy olennaisena osana tulevien seksuaaliterapeuttien koulutusta.

Kirjoittaja on yksi seksuaaliterapiakoulutuksen vastuukouluttajista, teologi, kliininen seksologi (NACS) ja palautetietoisen hoidon (FIT) kouluttaja.