Seksuaaliterapeutteja tarvitaan – asiakastyötä ja ihmisoikeuksia

Sexpossa syyslukukauden avaa seksuaaliterapiakoulutus. Haku on parhaillaan auki, joten vielä ehdit mukaan!

Seksuaaliterapiakoulutuksesta valmistuu seksologian ammattilaisia, jotka kohtaavat seksuaalisuutta kaikissa sen ilmenemismuodoissaan. Työ on vastuullista, kiitollista ja antoisaa – mitä toki tavoittelemme myös opintojen osalta!

Kun peilaa seksuaaliterapeutin tehtävää Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön (WAS) Seksuaalioikeuksien julistukseen, voi todeta, että seksuaaliterapeutin työ ei rajaudu yksistään asiakaskohtaamisiin, joissa ehkäistään pahoinvointia ja puretaan ongelmia sekä lisätään nautintoa, iloa ja hyvinvointia. Seksologilla on myös yhteiskunnallinen tehtävä. Seksuaaliterapeutti myötävaikuttaa seksuaalisuuden merkityksellisyyden tunnistamiseen, vähentää puhumattomuutta, hälventää häpeää ja korjaa väärää tietoa. Toisin sanoen: seksuaaliterapeutti edistää seksuaalioikeuksien toteutumista.

Maailmanjärjestö toteaa julistuksessaan, kuinka kaikkien seksuaalioikeuksia tulee kunnioittaa, suojella ja toteuttaa. Tähän on vielä matkaa, myös Suomessa. Seksuaaliterapiatyössä oikeuksien tukeminen tarkoittaa ainakin sitä, että jokainen asiakas tulee arvostaen kohdatuksi seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden haasteissaan.

Voimme ajatella, että seksuaalioikeudet ovat tehtäviä. Ihmisen seksuaalisen hyvinvoinnin tukeminen haastaa meitä tekemään työmme eettisesti kestävästi ja huolella. Tällöin voivat paremmin sekä yksilö että yhteiskunta. Jotta korkeatasoinen työ olisi mahdollista, valmistaa Sexpon seksuaaliterapiakoulutus laadukkaaseen, reflektiiviseen ja tiedostavaan kohtaamiseen. Tutkimusnäyttö kertoo, kuinka merkittävää on se, miten terapiatyötä tekee. Koulutus tarjoaakin eväitä oman työn arviointiin ja kehittämiseen. Tähän ja asiakastyön harjoitteluun on tueksi työnohjausta, joka mahdollistaa oman työotteen turvallisen tarkastelun ja ryhmän tuen.

Nyt ajankohtainen fyysisen etäisyyden ajanjakso on laittanut meidät luomaan yhteyttä uusin tavoin. Vaikka Sexpossa etäyhteydet ovat olleet arkea jo vuosia, on paljon opittu tämän kevään aikana. Opittua tullaan hyödyntämään koulutuksessa, jotta seksuaaliterapeutit ovat valmiita myös etäterapian tekemiseen.

Sexpo on kansainvälinen toimija ja seuraa tiiviisti seksologista tutkimusta ja keskustelua. Olemme yli 50 vuoden kokemuksella seksologisen asiakastyön erityisasiantuntijoita. Meille on tärkeää, että käytännön kokemuksemme näkyy monipuolisesti opinnoissa. Pitkien koulutusten vastuukouluttajat tekevätkin itse asiakastyötä, jolloin kosketus arkeen pysyy olennaisena osana tulevien seksuaaliterapeuttien koulutusta.

 

Kirjoittaja on syyskuussa alkavan seksuaaliterapiakoulutuksen vastuukouluttaja, kliininen seksologi (NACS) ja Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja.