Koronarajoitusten pitää huomioida ihmissuhteiden moninaisuus

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi suunnitelluissa liikkumisrajoituksissa ei ole huomioitu ihmissuhteiden moninaisuutta. Helsingin Sanomien (9.3.) tietojen mukaan liikkumisrajoituksissa esitetään ulkoilun olevan sallittua vain yksin tai yhdessä samassa kotitaloudessa asuvien henkilöiden kanssa.

Ihmissuhteet ja perheet ovat moninaisia, kuten myös niihin liittyvät asumisjärjestelyt. Monisuhteissa, seurustelusuhteissa, uusperheissä, eroperheissä ja monissa muissa ihmissuhdetilanteissa eletään useissa osoitteissa. Yksilöiden valitsema koronaturvallinen lähipiiri ei rajoitu aina saman katon alle.

Liikkumisrajoitusten ehdottaminen pelkästään perinteisen ydinperhemallin pohjalta on hämmästyttävän kapeanäköistä nykyajan moninaisessa yhteiskunnassa. Se, ketä kenenkin lähipiiriin kuuluu, ei ole rajoitettavissa valtion päätöksillä tai perinteisillä ihmissuhdenormeilla. Koronaturvallisuutta voidaan ylläpitää tehokkaasti ilman, että päätökset syrjivät suuria ihmisryhmiä heidän valitsemiensa asumisjärjestelyjen vuoksi.

Syrjivillä ja kehnosti muotoilluilla rajoituksilla ei ole toivotun kaltaista tehokasta vaikutusta. Harva ihminen jättää rakkaitaan tapaamatta vain siitä syystä, että heidän elämäntilanteensa unohtui sääntöjen laatijalta. Hyvin valmisteltu ja inklusiivinen päätöksenteko saa paljon laajempaa kannatusta ja motivoi ihmisiä paremmin kuin syrjivät säännöt.

Tommi Paalanen
Toiminnanjohtaja

Tiia Forsström
Hallituksen puheenjohtaja
040 516 0909, puheenjohtaja@sexpo.fi