Professori Tapio Puolimatkan käsitykset seksuaalioikeuksista ovat virheellisiä

Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka esitti Oikea Media -verkkolehden kirjoituksessaan (27.7.) huolensa siitä, että nykyinen keskustelu seksuaalioikeuksista voi johtaa pedofilian hyväksymiseen. Hän rinnasti kirjoituksessa pedofilian homoseksuaalisuuteen, mikä on aiheuttanut voimakasta arvostelua.

Puolimatkan puolihuolimaton tapa verrata homoja pedofiileihin on asiatonta ja leimaavaa, mutta myös Puolimatkan käsitykset pedofiliasta ja seksuaalioikeuksista ovat pinnallisia ja virheellisiä. Hänen väitteensä siitä, että käynnissä olisi kampanja pedofilian hyväksymiseksi, on perusteeton salaliittoteoria.

Puolimatkan tapa käyttää pedofilian käsitettä lapsen seksuaalisen kaltoinkohtelun synonyymina osoittaa hänen tietämättömyytensä aiheesta. Pedofilia on taipumus, jossa seksuaalisen kiinnostuksen kohteena ovat esimurrosikäiset lapset. Nykyisen tieteellisen ymmärryksen mukaan seksuaaliset taipumukset ovat varhaislapsuuden aikana juurtuvia, ja ne pysyvät varsin muuttumattomina koko elämän ajan.

Mikään seksuaalinen taipumus ei ole sellaisenaan väärä tai sairas, ei edes pedofilia. Kaikki pedofiilit eivät koskaan tee rikosta, eivätkä kaikki lasten kaltoinkohtelijat ole pedofiileja. Vääryyden kriteerinä ovat vahingolliset teot ja sairauden kriteerinä puolestaan se, miten taipumuksia toteutetaan ja miten ne vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin. Pedofiili, joka ei ole tehnyt seksuaalirikosta lasta kohtaan, ei ole tehnyt mitään väärää.

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle riippumatta hänen iästään tai seksuaalisista taipumuksistaan. Seksuaalioikeudet kuuluvat myös pedofiileille. Se ei tarkoita sitä, että kellään olisi oikeus kajota lapseen, sillä lapsen omat seksuaalioikeudet, kuten oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen, suojelevat häntä.

Puolimatka sotkee tarkoitushakuisesti seksuaalikasvatuksen ja pedofilian hyväksynnän toisiinsa. Hän haluaisi suojelun nimissä heikentää seksuaalikasvatusta ja kasvattaa lapset häpeämään seksuaalisuutta. Hänen edustamansa käsitys on vaarallinen, sillä juuri häpeä ja oikean tiedon puute estävät lapsia vastustamasta seksuaalista kaltoinkohtelua ja kertomasta ikävistä kokemuksistaan aikuisille.

Häpeällä kasvattaminen tuottaa vahinkoa, jota yritetään korjata myöhemmin aikuisiällä. Sexpon palveluissa on paljon kokemuksia aikuisista, joiden seksuaalielämä on ollut vaikeaa ja onnetonta juuri lapsuudessa koetun häpäisemisen vuoksi. Häpeä estää myös avun hakemista; esimerkiksi moni pedofiilisia taipumuksia itsessään havainnut nuori jättää hakeutumatta tukipalveluihin, koska häpeää omaa seksuaalisuuttaan.

Puolimatka käy ideologista taistelua lasten ja nuorten seksuaalisuudesta verhoamalla ajatuksensa mukatieteelliseen ilmaisutapaan. Hänen esittelemänsä uhkakuvat eivät kuitenkaan ole todellisia. Häpeä on suuri seksuaalisen hyvinvoinnin este toisin kuin kuvitteellinen salaliitto pedofilian sallimiseksi. Pedofiliamöröllä pelottelun ei pidä antaa heikentää lasten oikeutta kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen.

Tommi Paalanen, VTT, FM, filosofi, seksuaalietiikan asiantuntija
Tiia Forsström, FM, tietokirjailija, seksologi

Lisätiedot
Tiia Forsström, puheenjohtaja
041 591 095, puheenjohtaja@sexpo.fi

Tommi Paalanen, toiminnanjohtaja
050 469 2937, tommi.paalanen@sexpo.fi