Sexpo: Seksuaalikasvatuksen tulee olla monialaista ja moniäänistä

Helsingin sanomissa käsiteltiin 15.4. Kaisa Merelän Powerful Sexual Aware -kurssia. Jutussa viitattiin myös Sexpossa järjestettävään seksuaalikasvatuskoulutukseen, koska Merelä on osallistunut siihen.

Sexpo edistää vapaata ja avointa seksuaalikulttuuria. Myönteisen seksuaalikulttuurin vahvistaminen ja ihmisten asenteiden muuttaminen on osa tätä tavoitetta. Sexpon koulutusten tehtävänä on levittää seksipositiivisia asenteita, tietoa ja osaamista seksuaalisuudesta mahdollisimman laajalle.

Seksuaalikasvatus ja seksologia eivät saa pysähtyä menneisyyteen. Siksi Sexpo kouluttaa myös esimerkiksi toimittajia, kirjailijoita, somevaikuttajia ja henkilökohtaisia avustajia. Kun he kouluttautuvat seksuaalikasvattajiksi, he voivat jatkaa toimintaansa entistä vastuullisemmin ja vankemmilla tiedoilla.

Seksuaalisuudesta käytävän keskustelun pitää seurata aikaansa. Sitä pitää käydä tavalla, joka tavoittaa mahdollisimman monet siellä, missä ihmiset ovat. Häpeilemätöntä puhetta seksuaalisuudesta on vuosikymmenet vastustettu pelottelulla ja huolilla. Traumoilla pelottelu on vain jatkoa tälle.

Seksuaalisuuteen liittyvissä koulutuksissa on aina läsnä se mahdollisuus, että aiheet tuovat pintaan vaikeita muistoja tai yllättäviä tunnereaktioita. Ammattimainen kouluttaja ymmärtää, että näin voi käydä. Sexpon koulutuksissa tällaiseen varaudutaan käsittelemällä mm. omasta hyvinvoinnista huolehtimista sekä ohjaamista tarvittaessa oikeanlaisen avun piiriin.

Traumataustaa ei pidä esittää esteenä ihmisen pyrkimykselle tavoitella seksuaalista kasvua ja voimaantumista. Seksuaalikasvatuksen yhtenä tavoitteena on, että tulevaisuudessa seksuaalista traumatisoitumista tapahtuisi huomattavasti vähemmän kuin nykyään. Vastakkainasettelu ei auta tavoitteen saavuttamisessa.

Merelän kirittämää seksuaalista voimaantumista ei pysäytetä huolipuheella. Seksuaalikulttuuri muuttuu ja seksologia sen mukana. Perinteisen arvovallan, seksismin, hetero- ja cis-olettamien ja muiden normien murtaminen kuuluu asiaan. Tulevaisuus ei tottele vanhoja käsityksiä siitä, kuka saa puhua seksistä tai tehdä seksuaalikasvatusta.

Tiia Forsström
Puheenjohtaja
040 516 0909, puheenjohtaja@sexpo.fi

Tiina Vilponen
Kliininen seksologi (NACS)
Viestintäpäällikkö
050 363 2852, tiina.vilponen@sexpo.fi

Sexpo-säätiö