Sexpo: Transnuoret ansaitsevat kasvurauhan ja tuen ilman kyseenalaistamista

YLE:n MOT-ohjelmassa 9.12.2019 sekä uutisoinnissa sen ympärillä käsiteltiin detransitioitumista. Se on ilmiö, jossa sukupuolenkorjausprosessin läpikäynyt henkilö haluaa palata takaisin korjausprosessia edeltävään tilanteeseen ja saattaa tarvita tässä erilaisia hoitoja.

MOT käsittelee jutuissaan aihetta yksipuolisesti ja alarmistisesti esittäen detransitioitumisen osoituksena transhoitojen ongelmista. Erityisesti epäilyksen varjoa heitetään jutuissa nuorten tarvitsemiin hoitohin sekä transyhteisön vertaistukeen.

Sexpo katsoo, että Suomessa tulisi olla entistä paremmat valmiudet kohdata sukupuoleltaan moninaisia lapsia ja nuoria. Se edellyttää selkeitä ja tehokkaita hoitopolkuja, sensitiivisiä kohtaamisia sekä kaikkien käytettävissä olevien hoitomuotojen, kuten murrosikää lykkäävien hormoniblokkereiden, sujuvampaa käyttöönottoa tarvittaessa.

Detransitioituminen on osa sukupuolen moninaisuutta. Ilmiö on pieni, vain noin pari prosenttia korjaushoidoissa käyneistä hakeutuu myöhemmin hoitoon. Syitä on useita, eikä niihin aina liity katumista. Aiheesta on hyvä käydä julkista keskustelua, mutta sensitiivisesti ja faktapohjalta, mitä MOT ei valitettavasti tehnyt.

Joidenkin yksilöiden detransitioituminen ei anna syytä kyseenalaistaa nuorten kokemuksia omasta sukupuolestaan, vertaistuen tärkeyttä tai transhoitoja. MOT:n esittämä huoli osoittaa transnuorten sukupuolikokemusten kyseenalaistamisen sijaan sen, miten tarpeellista varhainen ja sensitiivinen ammattimainen tuki on.

Transnuorten saama vertaistuki on arvokasta, jopa elintärkeää joillekin. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös matalalla kynnyksellä ammattilaisten antamaa psykososiaalista tukea, jonka on oltava aktiivisessa dialogissa ja yhteisymmärryksessä transyhteisön ja järjestöjen tarjoaman tuen kanssa.

Sukupuoleltaan moninaiset nuoret ansaitsevat rauhan kasvaa ja rakentaa sukupuoli-identiteettiään ilman kohua tai kyseenalaistamista. Heitä ei pidä sotkea sukupuolikysymyksiä koskeviin poliittisiin kahnauksiin. He ansaitsevat kaiken tarvitsemansa tuen – korkeatasoisella ammatillisella ja eettisellä osaamisella.

Tommi Paalanen, toiminnanjohtaja, VTT, FM, seksuaalietiikan asiantuntija
Tiia Forsström, puheenjohtaja, FM, tietokirjailija, seksologi
Vilho Ahola, varapuheenjohtaja, LL, tohtorikoulutettava, seksuaalilääketieteen eurooppalainen erityispätevyys (FECSM)