Masennuskysely ja seksuaalisuus

Minä jouduin täyttämään masennuskyselyn. Siinä kysyttiin kiinnostuksesta seksiin. Mitä tekemistä seksillä on masennuksen kanssa? Vaihtoehdot olivat vielä puutteelliset. Ei ollut lainkaan vaihtoehtoa, että seksi ei ole koskaan kiinnostanut, jonka minä olisin valinnut. Siinä oli vain, että kiinnostus seksiin on pysynyt ennallaan, ja että minkä verran kiinnostus on vähentynyt. Eikö olisi parempi, kun tuollaista ei ededs kysyttäisi?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Masennus voi näkyä monialaisesti elämässä. Seksuaalisuuden saralla masennus saattaa ilmetä muun muassa kehonkuvaan ja itsetuntoon liittyvinä kielteisinä ajatuksina sekä seksuaalisena haluttomuutena. Luonnollisesti masennus näyttäytyy aina eri tavoin ihmisestä riippuen. Lisäksi masennuslääkitys voi vaikuttaa seksuaalisuuteen. Seksuaalisuudesta ja mielenterveydestä on mahdollista lukea enemmän tästä artikkelista.

Varsinaisesti seksillä ja masennuksella ei ole tekemistä keskenään. Seksuaalisuus on vain yksi elämän osa-alue, jonka kautta masennusta voidaan arvioida. Olet oikeassa, että kysymys ei ole ehkä oleellisin arviointia tehtäessä, mutta ei välttämättä täysin epäoleellinenkaan. Vastaus voi antaa osviittaa ihmisen kokonaistilanteesta. Varmaankin sopivin vastaus sinun kohdallasi olisi ollut vaihtoehto, jossa sanotaan kiinnostuksen seksiä kohtaan pysyneen ennallaan. Vastaus kattaa tällöin myös sen, että jokaisen vastaajan ”ennallaan pysyminen” tarkoittaa eri asioita. Joillekin se voi merkitä seksiä päivittäin, toisille ennallaan pysyminen on sitä, että seksi ei ole koskaan kiinnostanut. Tulos todennäköisesti vaikuttaa kuitenkin kokonaispistemäärään, joten tässä tapauksessa on hyvä yrittää soveltaa saatua tulosta suhteessa muihin kysymyksiin. Sinun tilanteessasi voit antaa painoarvoa enemmän muille vastauksillesi ja niistä saaduille pisteille.

Masennuskyselyn tuloksen on tarkoitus olla suuntaa antava. Jos epäilee olevansa masentunut, kannattaa olla yhteydessä omaan terveyskeskukseensa. Apua voi saada sekä lääkäriltä että psykologilta. Lisäksi kotona voi tutustua tarkemmin masennuksen omahoito-opaaseen. Lisää apua ja neuvoja saa esimerkiksi Mielenterveystalosta.

Neuvonnan tiimi