Miten kieltäytyä seksistä niin, ettei se aiheuttaisi torjutuksi tulemisen tunnetta?

Parisuhteessamme toistuvasti mies on torjunut minun (naisen) seksuaaliset lähestymisyritykset. Menneisyyden haavojen vuoksi (joista puhuttu) torjuminen osuu todella arkaan paikkaan. Pystymme keskustelemaan rakentavasti, mutta koen, että mies ikäänkuin päättää milloin harrastamme seksiä. Hänen tarkoitus ei ole loukata, eikä työntää minua pois..halut ei voi aina mennä samantahtisesti, mutta olemmekin pohtineet, että miten kieltäytyä niin, ettei se aiheuttaisi minussa torjumisen tunnetta??

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. On hyvin tavallista, että parisuhteessa ilmenee ajoittain halujen eriparisuutta. Kuten itsekin totesit, halut eivät aina mene samaan tahtiin. On arvokasta löytää kumppani, jolle voi uskoutua menneisyyden haavoistaan. Yhteiskunnassa pidetään jonkinasteisena tabuna miehen halun vähäisyyttä ja naisen torjutuksi tulemista. Tavallisesti asetelma käännetään yleensä toisinpäin. Maailmassa on kuitenkin paljon sellaisia pariskuntia, joissa nainen tulee torjutuksi. Toistuva torjutuksi tuleminen voi tilanteen pitkittyessä vaikuttaa omaan seksuaaliseen itsetuntoon ja minäkuvaan. Siksi on hyvä, että tiedostat tilanteesi ja pyritte yhdessä ratkaisemaan asiaanne.

Erilaiset ristiriitatilanteet seksin suhteen kuluttavat itseä ja parisuhdetta. Tunne siitä, että seksin harrastamisen suhteen pitää joustaa voi saada aikaan ikäviä tunteita. Halukkaammasta osapuolesta saattaa myös tuntua, että hänen tulee olla tarvittaessa valmis seksiin toisen tehdessä aloitteen, koska muuten seksiä ei ole ollenkaan. Onko miehen halun määrä ollut suhteessanne koko ajan samantyyppisellä tasolla vai onko jokin muuttunut? Haluun voivat vaikuttaa heikentävästi stressi, väsymys, masennus, suorituspaineet, kehonkuva, elämäntilanne, parisuhteen tila, hormonaaliset muutokset sekä lääkitykset.

Kerroit tulevasi toistuvasti torjutuksi; tekeekö miehesi aloitetta seksiin? Sinä itse olet parhain henkilö vastaamaan siihen, millainen torjuntatapa olisi omasta mielestäsi hellin. Näkemyksistään ja toiveistaan kannattaa jutella miehensä kanssa. Olisiko helpompaa lähteä ratkaisemaan yhdessä asiaa sitä kautta, milloin sinun on otollisinta tehdä aloite? Voitte yrittää pohtia, millaisissa hetkissä mies tyypillisesti olisi kiinnostunut harrastamaan seksiä ja millä tavoin miehesi toivoo sinun lähestyvän häntä. Näin et välttämättä tulisi niin usein torjutuksi. Olisiko jokin epäsuora aloitteen tekeminen helpompaa teille? Esimerkiksi pöydälle voisi laittaa jonkin yhdessä sovitun esineen tai asian, jonka olemassaolo viestittäisi toisen olevan kiinnostunut seksistä. Tilanteeseen ei liittyisi fyysistä tai sanallista torjuntaa. Tosin, jos mies ei tee aloitetta seksiin ollenkaan, voi tämäkin tapa tuntua torjuvalta.

Sisältyykö yhteiseloonne muita huomionosoituksia, vaikkei seksiä harrastettaisikaan? Läheisyys on seksuaalisuuden kasvualusta. Positiiviseksi koettu läheisyys, hellät kosketukset ja kauniit sanat usein vaikuttavat myönteisesti parisuhteen hyvinvointiin. Mikäli yhteinen läheisyys tuntuu luonnolliselta, voitte halutessanne kokeilla hellyysharjoitusta. Myös itseään voi helliä samantyyppisellä harjoituksella. Hyvinvoinnistaan kannattaa pitää huolta itselleen sopivin tavoin. Omaa seksuaalisuuttaan on mahdollista ilmentää myös esimerkiksi itsetyydytyksen avulla, mikäli yhteisen seksin harrastaminen ei ole mahdollista. Halutessaan miehen kanssa voi jutella siitä, olisivatko esimerkiksi yhteiset itsetyydytyshetket mahdollisia, mikäli varsinainen yhdyntä ei miehelle sopisi.

Kertomiasi asioita saattaa olla hankalaa käsitellä kaksin. Käsittelemisessä voisi auttaa pariterapeutti tai seksuaaliterapeutti. Molemmat voitte tarvittaessa miettiä myös yksilöterapian mahdollisuutta. Mikäli miehesi haluaa kartoittaa kokonaisvaltaisemmin tilannettaan, voi myös lääkäriltä saada apua fyysiseen terveydentilaan liittyen. Jos sinua tai teitä kiinnostaa, on saatavilla lisäksi seksuaalineuvojan palveluita, joissa tilannetta on mahdollista käsitellä kokonaisvaltaisemmin ja kattavammin. Yhteystiedot saatte täältä.

Neuvonnan tiimi