Nettineuvonta

Kootusti tietoa

Kysymykset ja vastaukset

Hei Sexpo. Onko syytteen nostoon mahdollista asettaa selkeästi hlön ja kenen? Seksuaalinen kanssakäyminen pohjaa pakottamiseen eli suostumuksen/sallimuksen puuttuminen lähtökohtaisena toiminnan tekijänä. Seksuaalisia tekoja on jo tänä päivänä satoja kertoja. Kumppaneista hyvin pienen osan saisi virallisesti, osa vanhentuneita pakotettuja tekoja, syyteeseen. Yhä asiassa hyödyttyviä tahoja on, jotka (aiempien) tekojen kautta ylläpitävät jotain. Seksi-toiminta on päättynyt v. 2020.

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Seksuaalisen kanssakäymisen tulee aina pohjautua vapaaehtoisuuteen ja kaikkien seksin osapuolten suostumukseen, muutoin kyse on seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Käytännössä seksuaalinen kaltoinkohtelu tarkoittaa tekoja, jotka loukkaavat ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Jos on tullut seksuaalisesti kaltoinkohdelluksi, on asiasta aina mahdollista tehdä rikosilmoitus. Lisätietoa rikosilmoituksen tekemisestä löydät täältä. Rikosilmoitusta tehtäessä ei itse tarvitse tietää esimerkiksi sitä, mistä rikosnimikkeestä teossa on mahdollisesti kyse tai sitä, mikä on kyseisen rikoksen vanhenemisaika. Näiden selvittäminen on poliisin tehtävä. Rikosilmoituksen voi tehdä myös niissä tapauksissa, joissa ei osaa nimetä rikoksen tekijää.

Yksin ei tarvitse osata hoitaa näin isoja asioita. Sinua voisi auttaa yhteydenotto Rikosuhripäivystykseen, josta on mahdollista saada lisätietoa sekä rikosprosessista että saatavilla olevasta tuesta. Nollalinja tarjoaa keskusteluapua väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneille, ja maksuton linja on auki vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 Stars
Loading...

Mulla on muutama kokemus ahdistelusta ja paljon kokemuksia miehistä jotka ei ole ymmärtäneet mun rajoja ja ovat olleet seksuaalisesti erittäin epämiellyttäviä. Tämä on johtanut siihen että vaikka olen kiinnostunut jostakusta, seksin harrastaminen on epämiellyttävää koska voin kesken nähdä kuvia menneistä traumoista. Miten voisin keskittyä hetkeen, menneisyyden sijaan? Ja miten voin luottaa tuntemattomiin ja tuttuihin, kun tuntuu että kaikki lopulta haluaa vain seksiä multa? 2v terapia ei auttanut.

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Menneisyyden epämiellyttävät tai traumaattiset kokemukset voivat vaikuttaa omaan henkiseen hyvinvointiin ja seksuaalisuuteen vuosienkin päästä. On hieno asia, että olet hakenut apua tilanteeseesi ja uskalsit tulla juttelemaan tilanteestasi myös meidän kanssamme.

Kerroit, että traumat voivat tulla välähdyksenomaisesti mieleen kesken seksin. Tämä on hyvin tyypillistä traumoja kokeneilla ihmisillä. Miten seksitilanteet jatkuvat tuosta? Pystytkö jatkamaan seksin harrastamista vai loppuuko seksi epämiellyttävien kuvien tullessa mieleen? Koetko epämiellyttävyyden kehollisina kokemuksina vai pelkästään harhauttavina ajatuksina? Itseään ei kannata rikkoa, joten jos seksi tuntuisi vastenmieliseltä, sen saa myös lopettaa kesken. Millainen suhde sinulla on kehoosi? Näetkö traumaattisia kuvia itsetyydyttäessäsi? Tunnetko olosi henkisesti turvallisemmaksi yksin harrastetussa seksissä? Itsetyydytyksestä voi pyrkiä yhdistämään kannattelevia sekä turvaa luovia tekijöitä yhteiseen seksiin.

Ihmiselle tulee päivän aikana mieleen runsaasti eri ajatuksia. Osaan niistä tartutaan, mutta useimmat vain sivuutetaan. Helposti tietyissä tilanteissa oma mieli alkaa kulkea samaa tuttua rataa, vaikkei välttämättä näin haluaisikaan. Vaikka oma mieli voi kulkea ajassa taaksepäin tai eteenpäin, ei kehomme voi tätä tehdä. Erityyppiset hengitysharjoitukset ja tietynlainen ”maadoittuminen” keskittymällä esimerkiksi kehon konkreettisiin ja positiivisiin tuntemuksiin voi auttaa vahvistamaan läsnäolon tunnetta sellaisina hetkinä, kun oma mieli karkailee muualle. Aihetta on sivuttu kehotietoisuutta ja itsemyötätuntoa käsittelevässä artikkelissa.

Kumppanin kanssa on hyvä puhua omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan sen verran, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Keskustelun kautta saattaa olla mahdollista myös löytää sellainen tapa, joka auttaa hetkeen keskittymisessä yhteisen seksinne aikana. Voitte tarvittaessa keskeyttää seksin ja sopia, haluatko tilanteen tasaamiseksi esimerkiksi halailua ja silittelyä vai toivotko vaikkapa, että kumppanisi on vierelläsi, muttei koske sinuun. Edetkää sinulle sopivassa tahdissa.

Lämpimät ja myötätuntoiset ihmissuhteet voivat vahvistaa luottamusta elämään ja ihmisiin. Luottamus toiseen ihmiseen saavutetaan tavallisesti vain ajan kanssa. Pääasiassa ihmiset haluavat toisilleen hyvää, vaikka joskus tuntuisikin, että joku haluaisi hyötyä itsestä. Tuntuuko sinusta, että heti seksin jälkeen sinut hylätään? Pystytkö helpommin luottamaan ihmisiin, joiden kanssa et halua parisuhdetta? Ihmisellä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi kaikissa ihmissuhteissaan. Jos pelkää, että toinen haluaa hyötyä itsestä jollakin tavalla, kannattaa omista huolistaan puhua tämän henkilön kanssa. Myös hiljalleen edennyt tutustumisaika uuden ihmisen kanssa ennen mahdollisen seksin harrastamista saattaa karsia pois ainakin osan epäluotettavista kumppaneista.

Toit ilmi viestissäsi käyneesi terapiassa 2 vuotta. On ikävää kuulla, ettet koe terapian auttaneen. Kuvaamiesi asioiden käsitteleminen voi olla usein pitkäkestoista ja tuntua työläältä. Myös terapeuteissa ja terapiasuuntauksissa on eroja. Et maininnut, millaisessa terapiassa olet käynyt. Sinua saattaisi auttaa esimerkiksi psykoterapia, traumaterapia tai seksuaaliterapia. Jos sinulla olisi hoitokontakti vielä johonkin tahoon, voit yrittää kysyä sieltä, olisiko heillä suositella sinulle toisenlaista terapiamuotoa tai uutta terapeuttia. Myös me autamme sinua mielellämme lisää. Oloasi saattaisi helpottaa esimerkiksi yhteydenotto neuvontapuhelimeemme. Siellä voi puhua luottamuksellisesti ihmiseltä ihmiselle ja jäsennellä ajatuksiaan. Halutessasi voit varata ajan myös seksuaalineuvojalle, jos siltä tuntuu. Yhteystietomme eri palveluihimme ovat tällä sivulla. Halutessasi voit myös tutustua seksuaalisuuden omahoito-ohjelmaan.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 Stars
Loading...

Onko Suomessa aviovaimolla ollut joskus velvollisuus antaa aina miehelle pillua kun tämä sitä haluaa?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Suomessa ei ole koskaan ollut varsinaista lakia siihen, että vaimon tulee antaa miehelle pillua. Kyse on ollut lähinnä yhteyskunnan ja yksilöiden omista odotuksista. Jotkut naiset tai miehet ovat saattaneet kokea tilanteen velvollisuutena. Ihanteellisissa tilanteissa kumppanukset pystyivät puhumaan kummankin näkemyksistä ja harrastamaan seksiä silloin, kun molemmat sitä halusivat. Riippuen kuitenkin tapauksista, saattoi joissakin suhteissa tapahtua seksuaalista kaltoinkohtelua sillä perusteella, että kumppani näki oikeudekseen harrastaa seksiä puolisonsa kanssa, vaikka tämä ei seksiä halunnut. Raiskaus avioliitossa muuttui rangaistavaksi Suomessa vuonna 1994.

Kukaan ei ole velvoitettu seksiin. Siihen tarvitaan aina osapuolten suostumus.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 Stars
Loading...

Miten heterosuhteissa voidaan harrastaa BDSM-seksiä turvallisesti, kun heterosuhteissa hyväksytään laajasti myös pakotettu seksi, raiskaukset ja etenkin naisiin kohdistuva väkivalta? En tiedä yhtäkään miestä, joka tuomitsisi naisiin kohdistuvan väkivallan. Miksi miehet eivät panosta lähes ollenkaan väkivallan ehkäisyyn vaan jopa puolustelevat sitä, nauravat ja vähättelevät? Tällaisten miesten kanssa toimin päivittäin, ja silti minun naisena oletetaan suvaitsevan miesten seksuaalisuus.

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi tapahtua millaisissa suhteissa tahansa. Ihmisen sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei voi päätellä hänen suhtautumistaan toisiin ihmisiin tai seksuaaliseen kaltoinkohteluun. Riippuu täysin yksilöstä itsestään, hyväksyykö hän seksuaalisen kaltoinkohtelun. Mainitsemasi asiat ovat kiellettyjä laissa ja valtaosa ihmisistä noudattaa lakia eikä myöskään hyväksy seksuaalista kaltoinkohtelua.

Vastuullisissa BDSM-suhteissa varmistetaan aina osapuolten suostumus valittuihin seksuaalisiin toimintoihin sekä määritellään seksuaalisen toiminnan rajat. Näitä sääntöjä tulee noudattaa, jotta seksi olisi turvallista. Vaikka BDSM-suhteisiin liittyy tietynlainen roolileikittely valtasuhteilla, tulee seksitilanteiden perustua kuitenkin pohjimmiltaan tasapuoliseen kuunteluun ja kommunikointiin. BDSM-seksiä ei tule harrastaa sellaisen henkilön kanssa, joka luo turvattoman olon.

Mainitsemiltasi miehiltä voi kysyä, miksi he vähättelevät seksuaalista kaltoinkohtelua tai eivät panosta väkivallan ehkäisyyn. Seksuaalisen väkivallan vastaiseen työhön osallistuvia miehiä on olemassa runsaasti. Vaikka mies ei aktiivisesti tekisikään väkivallan vastaista työtä, ei se automaattisesti myöskään tarkoita, että hän hyväksyisi väkivallan naisia kohtaan. Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa näkemykset eri asioista. Monesti omien asenteiden ja näkemysten taustalla voivat olla esimerkiksi lapsuudessa ja nuoruudessa opitut käytös- ja ajatusmallit, uskomukset, kulttuuri tai elinympäristö. Vähättely ja nauraminen voivat kuitenkin tuntua kurjilta asioilta, jos oma maailmankuva eroaa kovasti muiden näkemyksistä. Jos kyse on opiskelu- tai työyhteisöstä, voi tilanteet ottaa puheeksi opettajan tai esimiestason henkilön kanssa.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 Stars
Loading...

Hello, I would like to ask for some help regarding my questions about sexuality and some difficulties I’ve had dealing with (culturally and from past abuse). I would be happy to speak on the phone, via email or possibly online, if available. Thank in advance!

Hi.

Thank you for your question. It is nice to hear that you have courage to seek help. Probably Suomen Delfins ry would be the right and safe place to process your past. Or you can find our contact information from this page.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 Stars
Loading...

Olen tehnyt pitkän uran poliisina, uran aikana tuli paljon otettua kiinni sekä kuulusteltua seksuaalirikollisia/epäiltyjä. Jotenkin outoa että tunnen myös empatiaa heitä kohtaan, he ovat usein todella pahoja asioita kokenut ja tavallaan jopa ymmärrän että se voi johtaa rikokseen. En hyväksy tekoja mutta uralla olen nähnyt heidän mahtavan kuntoutuksenkin, nykyään toimin vanginvartijana ja uusijarikollisista vähiten on seksuaalirikollisia.
Onko haitallista kokea ja nähdä seksuaalirikolliset ihmise

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. On arvokasta osata pohtia asioita eri näkökulmista ja havaita, että asiat eivät ole mustavalkoisia. Vaikuttaa siltä, ettet ole työssäsi kyynistynyt, vaan pikemminkin jalostunut kohdatessasi vuosien varrella erilaisia ihmisiä ja kuullessasi heidän elämäntarinoitaan. Kuullessasi rikoksen tehneiden/epäiltyjen henkilöhistoriasta, ymmärryksesi heitä kohtaan on lisääntynyt. Tämä on hieno asia.

Jokaisella henkilöllä on ihmisarvo, rikollisista teoista huolimatta. Jokaisella henkilöllä on myös oikeus omaan mielipiteeseensä. Ei ole mitenkään haitallista kokea ja nähdä seksuaalirikolliset ihmisinä. Päinvastoin, ihmisläheisessä työssä on hyvä ja olennainen asia nähdä aina mahdollisuus muutokseen. Mahdollisuus muutokseen asuu ihmisessä itsessään ja ammattilaisena voi kannustaa muutosta tapahtuvaksi asiallisella ja inhimillisellä käytöksellä toista ihmistä kohtaan.

Miltä sinusta itsestäsi tuntuu oma näkökulmasi? Onko jokin tietty seikka saanut sinut pohtimaan asiaa juuri nyt? Onko asia vaikuttanut jollakin tavalla ammatillisuuteesi? Aihepiirin voi ottaa esiin omassa työyhteisössään ja keskustella muiden näkemyksistä ja kokemuksista aiheeseen liittyen. Todennäköisesti löytyy muitakin ihmisiä, jotka näkevät asiat samalla tavalla kanssasi. Jos sinusta tuntuu siltä, saa keskustelua jatkaa myös neuvontapuhelimessamme, johon olet lämpimästi tervetullut juttelemaan.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 Stars
Loading...

Mistä saisin apua kun minua on käytetty lapsena hyväksi ja siitä on jäänyt traumoja ja outoja taipumuksia mihin tarvitsisin apua.

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Hyvä asia, että olet lähtenyt hakemaan apua tilanteeseesi. Seksuaalinen kaltoinkohtelu jättää jälkensä ja voi vaikuttaa elämään myös aikuisiällä.

Ammattilaisen kanssa on helpompaa käsitellä vaikeita asioita. Apua voi saada esimerkiksi terveyskeskuksen psykologin kautta. Myös Suomen Delfins ry auttaa lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyksi tulleita ihmisiä. Suomen Delfins ry tarjoaa chat- ja puhelinneuvontaa sekä lisäksi mahdollisuuden keskusteluun vertaistukiryhmissä.

Jos sinusta tuntuu helpommalta olla uudestaan yhteydessä meihin, voit soittaa neuvontapuhelimeen, jossa tilannetta on mahdollista avata luottamuksellisesti. Asiaa voi käsitellä myös esimerkiksi seksuaaliterapeutin kanssa. Yhteystiedot Sexpon terapiapalveluihin saat täältä. Toivottavasti löydät sopivan auttamismuodon. Ethän jää yksin asian kanssa, apua on saatavilla.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 StarsLoading...

Käyn tälläisessä mielenterveys tukiryhmässä, olen saanut tuomion seksuaalirikoksesta (kiven sisässä 6kk). Ajattelumallien ja tekojeni vaikutusten ymmärtäminen oli haastavaa ja kadun tekojani suunnattomasti.

Ryhmässä on eräs potilas joka puhui seksuaalirikoksista, sanoi että kaikki pitäisi tappaa koska me emme voi muuttua. Itseäni ahdisti tämä kovin koska pidän itseäni hyvänä ihmisenä nykyään, aloin myös pelkäämään itseäni tämän lauseen myötä.

Ahdistukseni ja masennukseni on paljon pahempaa

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. On hyvä asia, että olet saanut apua tilanteessasi ja kykenet nykyään havaitsemaan aiempien ajattelumalliesi ja tekojesi vaikutukset. Ajatusmallien ja käyttäytymistapojen muuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja on tärkeää saada tarvittaessa tukea uudessa elämänvaiheessaan.

Ikävää kuulla, että koet ahdistusta tukiryhmässä käydystä keskustelusta. Ymmärrettävästi toisen sanat voivat satuttaa, vaikkei sinusta suoranaisesti puhuttukaan. Miten keskustelu jatkui tästä eteenpäin? On hyvä muistaa, että kyseessä on vain yhden ihmisen mielipide. Auttaisiko sinua keskusteleminen tukiryhmän vetäjän kanssa? Hänen kanssaan voisitte käydä tapahtunutta läpi luottamuksellisesti kahden kesken. Ryhmänvetäjällä voi myös olla joitakin erityisesti sinulle sopivia ahdistusta ja masennusta lievittäviä keinoja.

On tavallista, että omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan saattaa alkaa jonkin ärsykkeen johdosta pelkäämään uudestaan. Tällaisissa tilanteissa olisi tärkeää rauhoitella itseään ja hengittää hetki syvään. Pelko ei tarkoita sitä, että jokin asia toteutuisi. Ihmisellä itsellään on valta ohjata käytöstään. Olisiko sinulla ketään henkilöä, johon voisit olla heti yhteydessä silloin, jos mainitsemiasi tuntemuksia tulee uudestaan vastaan? Myös erilaiset harjoitukset voivat saada aikaan hieman helpotusta pahalta tuntuvissa hetkissä.

Toivottavasti sinulla olisi jo parempi olo. Jos ahdistus tai masennus tuntuu edelleen voimakkaana ja tilanteesi pelottaa sinua, on lupa jutella asiasta lääkärin ja psykologin kanssa. Lisäksi Kriisipuhelimessa pystyy puhumaan tilanteestaan ja saamaan tukea. Mikäli haluaisit käydä läpi seksuaalisuuteen liittyviä asioita, voit olla yhteydessä Sexpon neuvontapuhelimeen tai SeriE-hankkeeseen, jos pelon taustalla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin tai nuoriin. Apua on tarjolla, joten olethan rohkeasti yhteydessä sopivimpaan tahoon.

Neuvonnan tiimi

Arvioi vastaus

1 Star2 Stars3 Stars
Loading...

Jätä kysymys

  • Lisätietoja tarvitaan tilastointiin. Niitä ei julkaista.

  • Valitse numero väliltä 1 - 99.