Sote-palveluissa tunnistettava sateenkaari-ihmisten vähemmistöstressi

Moni seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva pelkää hakea apua, kirjoittavat johtava asiantuntija Sanna Metsäpuu Sateenkaari-ihmisten Perhesuhdekeskuksesta ja Sexpon vastaava seksuaalineuvoja Sari Hälinen.

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien Mielipideosastolla 29.6. ja se löytyy lehden verkkosivustolta.

Jokaisen on voitava luottaa siihen, että heidät kohdataan sote-palveluissa kunnioittavasti omana itsenään. Useilla sateenkaari-ihmisillä on kuitenkin pelko, että he tulevat palveluissa syrjityiksi, tai että heidän seksuaalisuuttaan tai sukupuoltaan pidetään ongelmana.

Pelko estää osaa heistä hakeutumasta auttaviin palveluihin. Kuulemme toistuvasti järjestöjemme tukipalveluissa, että sateenkaari-ihmiset ovat hakeneet apua ongelmiinsa julkisista palveluista vasta myöhään, jos ollenkaan. He myös saattavat piilottaa palveluissa identiteettiinsä, seksuaalisuuteensa, sukupuoleensa tai ihmissuhdemuotoihinsa liittyviä asioita syrjinnän pelon vuoksi.

Osa ratkaisee ongelman siten, että he asioivat samaan asiaan liittyen sekä järjestöjen sateenkaarisensitiivisissä palveluissa että julkisissa palveluissa, mutta julkisissa palveluissa he eivät kerro kaikkea itsestä. Tällöin asiakas ei saa apua kokonaisvaltaisesti.

Taustalla on vähemmistöstressi, jolle monet vähemmistöryhmiin kuuluvat altistuvat. Se tarkoittaa pitkäaikaista stressitilaa, joka syntyy syrjinnän kokemuksista ja sen pelosta. Pahimmillaan vähemmistöstressi aiheuttaa häpeää ja itsesyrjintää, joka rajoittaa esimerkiksi omia ihmissuhteita, seksuaalisuutta ja mahdollisuutta hakeutua palveluihin.

Vähemmistöstressi johtuu syrjivistä asenteista ja normeista yhteiskunnassa. Tutkimusten mukaan sillä voi olla useita vakavia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Siksi sote-palveluissa on työskenneltävä sen eteen, että jokainen uskaltaa hakea apua vähemmistötaustastaan riippumatta. Palvelut on rakennettava aidosti yhdenvertaisiksi.

Kaikkien sote-alan ammattilaisten on saatava jo ammatillisen koulutuksen yhteydessä riittävästi osaamista sateenkaari-ihmisten sensitiiviseen kohtaamiseen. Heillä pitää olla tietoa vähemmistöstressistä sekä syrjinnän aiheuttamista ongelmista. Ammattilaisen omat henkilökohtaiset käsitykset tai vanhentuneet tiedot eivät saa ohjata kohtaamistilanteita.

Kaikilla sote-ammattilaisilla on velvollisuus tukea asiakkaiden hyvinvointia myös seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden teemoissa. Sateenkaari-ihmisten auttaminen ei saa jäädä vain yksittäisten, asiaan itse perehtyneiden ammattilaisten varaan.

Lisätietoa sivustollamme:

Vähemmistöstressi vaikuttaa hyvinvointiin
Vähemmistöstressin vaikutukset suhteisiin ja seksuaalisuuteen