Vähemmistöstressin vaikutukset suhteisiin ja seksuaalisuuteen

Vähemmistöstressin tekijät vaikuttavat sateenkaarevissa suhteissa olevien ihmisten ihmissuhteen laatuun. Ihminen voi päätyä elämään kaksoiselämää, mikä vie paljon aikaa, energiaa ja vaikuttaa heikentävästi mielenterveyteen ja seksuaalisuuteen.

Joissain tapauksissa vähemmistöstressi on vaikuttanut sisäistetyn itseinhon muodostumiseen, mikä vaikeuttaa seksuaaliterveyden ylläpitämistä. Silloin se voi näkyä seksikäyttäytymisenä, jossa on vaikeaa harrastaa turvaseksiä halutessaan tai se voi näkyä vaikeutena hakeutua seksitautitestaukseen paljastumisen pelossa.

Ikävät kokemukset itsestä kertomisen yhteydessä tai sosiaalisista ympäristöistä huokuneet asenteet voivat vääristää henkilön sisäistä kokemusta siitä, onko hän rakkauden, välittämisen, hyvän suhteen tai suhteiden arvoinen. Vähemmistöstressin vaikutus voi näkyä kykenemättömyytenä olla suhteissa tarvitseva sekä haluava.

Ihmisellä voi olla suuria vaikeuksia ilmaista omia seksuaalisia tunteita tai haluja koska hän voi tuntea niistä häpeää tai jopa syyllisyyttä. Silloin myös suhteiden (lyhyiden tai pitkien) muodostaminen voi vaikeutua, vaikka siihen olisi toiveita. Vähemmistöstressi voi näkyä läheissuhteissa esimerkiksi poissaolevuutena ja ärtymyksenä. Pitkäkestoinen stressi kuormittaa ja vie voimavaroja sekä jaksamista olla läsnä kumppanin tai kumppaneiden kanssa.

Dysforian vaikutuksia seksuaalisuuteen ja seksiin

Tutustuminen omaan seksuaalisuuteen ja siitä muille ilmaiseminen voi trans- ja muunsukupuolisilla tuntua hankalalta keho- ja sosiaalisen dysforian vuoksi. Kehodysforia voi tuntua psyykkisenä kipuna, vierautena omaa kehoa kohtaan sekä kehon sukupuolittuneet piirteet voivat aiheuttaa monenlaisia vastenmielisyyden tunteita.

Sosiaalisella dysforialla usein kuvataan sosiaalisia tilanteita, joissa henkiö ei tule nähdyksi sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti ja se aiheuttaa ahdistuksen ja pahan olon tunteita. Suhteessa voi kokea voimakkaita riittämättömyyden tunteita.

Tai jos toivoisi itselleen intiimiä ihmissuhdetta, kehodysfroian vuoksi voi tuntua mahdottomalta päästää toista ihmistä lähelle psyykkisesti ja/tai fyysisesti. Suhteissa voi olla vaikeaa kuvitella ja suunnitella tulevaisuutta. Seksissä joidenkin seksitapojen tekeminen voi aiheuttaa vahvoja negatiivisia tunteita.

Kehosdysforiaa tuntevalla voi myös olla toiveita, ettei seksikumppani koske häntä tiettyihin kehon osa-alueisiin tai sukuelimiin. Jos näistä ei saa kerrottua kumppanille, se voi vaikuttaa haitallisesti seksielämään ja seksuaaliseen haluun.

Jollei näihin tuntemuksiin ja tilanteisiin saa apua ja tukea, on sillä suoria vaikutuksia seksiin sekä kykyyn antaa ja vastaanottaa läheisyyttä. Kaikki tämä voi aiheuttaa ihmiselle kokemusta siitä, että on ikään kuin irrallinen osa itseä ja omaa seksuaalisuuttaan.  Vähemmistöstressi voi vaikeuttaa ja hankaloittaa prosessia jonka tavoitteena on löytää omia tapoja toteuttaa ja elää itseään todeksi.

Kuinka vähentää vähemmistöstressin kuormitusta

Hyvä resilienssi auttaa sietämään vähemmistöstressiä paremmin, ja sillä on positiivisia vaikutuksia sateenkaarevien ihmisten intiimeihin suhteisiin. Tämä vapauttaa voimavaroja hyvien läheissuhteiden ylläpitämiseen. Kun suhde voi hyvin, se useimmiten vähentää vähemmistöstressin vaikutuksia. Tutkimusten mukaan positiivinen suhtautuminen itseensä ja omaan identiteettiin sekä suhdetyytyväisyys liittyvät oleellisesti toisiinsa sateenkaarevilla henkilöillä.

On tärkeää muistaa, ettei vähemmistöstressin lieventäminen ole aina yksilön ratkaistavissa. Siihen tarvitaan yhteiskunnallisia toimia ja kulttuurista muutosta.

Yksilötasolla vähemmistöstressiltä voi suojautua miettimällä etukäteen juuri itselle sopivia rauhoittumisen tai puolustautumisen keinoja kuormittavia tilanteita varten. Myös syrjintäkokemusten tai epämiellyttävien tilanteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen perheenjäsenten, läheisten tai ihmissuhdetyön ammattilaisen kanssa voi auttaa.

Tietoa ja tukea:

Sexpon tietoartikkelit:
Vähemmistöstressi vaikuttaa hyvinvointiin
Itsemyötätunto

Sexpon uutiset:
Sote-palveluissa tunnistettava sateenkaari-ihmisten vähemmistöstressi (30.6.2022)
Oikeanlainen ympäristö tukee resilienssiä (14.3.2022)

Sateenkaari-ihmisten Perhesuhdekeskuksen verkkosivusto:

Sukupuolidysforian omahoito (sukupuolenosaamiskeskus.fi)

Lähteitä

Artikkelia varten on haastateltu psykoterapeutti Jussi Nissistä ja Sateenkaari-ihmisten Perhesuhdekeskuksen perhe- ja pariterapeutti Terhi Väisästä.

Sateenkaarisanasto (seta.fi)

Suhteiden erityiskysymyksiä (perhesuhdekeskus.fi)

Keski-Rahkonen, Anna ja Jaskari, Onni (2021): Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle (duodecim.fi)

Shepler, Glaros, and Boot (2021): Relationship Satisfaction, Minority Stress and Relationship Satisfaction Among Gay and Bisexual Men (pdf)

Väisänen, Terhi (2020): Sateenkaarevat pari ja monisuhteet pari ja perhetyössä. Teoksessa Lahti, Aarnio, Moring ja Kerppola (toim.): Perhe ja läheissuhteet sateenkaaren alla (pdf)