Vähemmistöstressi vaikuttaa hyvinvointiin

Vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat altistua monille hyvinvointia vähentäville tekijöille. Yksi sellaisista on vähemmistöstressi, jota on kuvailtu pitkäkestoiseksi stressitilaksi johon yhdistyy usein häpeän tunteita, pelkoa syrjinnästä sekä tunteita ulkopuolisuudesta. Kaikella tällä on merkittävä vaikutus hyvinvointiin.

Vähemmistöstressi on vakiintunut teoria, jolla selitetään terveyseroja sateenkaari-ihmisten ja muun väestön välillä. Vähemmistöstressi ei aiheudu vähemmistöön kuulumisesta vaan siitä, kuinka yhteiskunta ja ympärillä olevat ihmiset suhtautuvat vähemmistöihin.

Sosiaalisissa ympäristöissä sateenkaareva ihminen voi kokea ulkopuolisuuden tunteita jos hän kokee, ettei yleinen ilmapiiri ole riittävän turvallinen kertomaan esimerkiksi siitä, että on monisuhteinen. Onkin luonnollista, että ihminen pyrkii välttämään tunnetta erilaisuudesta eikä halua korostaa vähemmistö-asemaansa. Mutta tällä pyrkimyksellä saattaa olla se ikävä puoli, että se johtaa oman identiteetin, kumppanin, kumppaneiden tai perheen salaamiseen.

Vähemmistöstressin syntyyn vaikuttavat oleellisesti yhteiskunnan normit, jotka liittyvät esimerkiksi sukupuoli- ja hetero-oletuksiin. Sateenkaarevat ihmiset, joille oma identiteetti on tarkoittanut synti-, rikos- ja sairausleimaa, vähemmistöstressin vaikutukset ovat voineet kestää vuosikymmeniä ja vaikuttaa henkiseen ja fyysiseen terveyteen monella tapaa.

Vähemmistöstressi aiheuttaa hankaluuksia arjen tilanteisiin

Syrjintä, sen pelko ja siitä kumpuava huoli vaikeuttavat positiivisen minäkuvan muodostumista. Vähemmistöstressin vuoksi monenlaiset sateenkaarevat ihmiset voivat kokea toiseuden tunteita, sosiaalista leimautumista, kiusaamista sekä väkivaltaa.

Sateenkaari-ihminen voi joutua arvioimaan jatkuvasti missä tilanteissa on turvallista tulla kaapista ulos eli kertoa omasta identiteetistään, kumppanistaan, kumppaneistaan tai perheestään. Joitakin voi pelottaa, että miten he tulevat kohdelluiksi, arvostetuksi tai muuttuuko jonkun suhtautuminen, mikäli he kertovat identiteetistään, perheestään tai suhdemuodostaan

Ihmisen identiteetti voi olla sateenkaareva vaikka hänen suhdemuotonsa tai ulkonäkönsä tuntemattomien silmissä näyttää heterolta ja cis-sukupuoliselta. Erityisesti muunsukupuolisten ja bi- sekä panseksuaalien kohdalla vähemmistöstressiä voi aiheuttaa kokemus siitä, ettei kuulu sateenkaarevaan yhteisöön mutta ei myöskään niin kutsuttuun valtaväestöön.

On sateenkaari-ihmisiä, joille arkiset tilanteet aiheuttavat pohdintaa ja pelkoa muiden reagoinnista. Tällaisia voivat olla tilanteet, jossa ihminen joutuu miettimään, uskaltaako pitää kumppaniaan kädestä kiinni julkisella paikalla? Onko sateenkaariperheen turvallista osallistua esimerkiksi lastenmusiikkikonserttiin? Voiko trans- tai muunsukupuolisena käyttää julkisia wc-tiloja, ilman että joutuu hämmentyneiden tai vihamielisten katseiden tai kommenttien kohteeksi. Joutuuko väärin sukupuolitetuksi sote-palveluissa, kouluissa tai muissa julkisissa tiloissa.

Väärin sukupuolittaminen (seta.fi) tarkoittaa tilannetta,  jossa trans- tai muunsukupuolista puhutellaan syntymässä määrätyn sukupuolen mukaisesti. Väärin sukupuolittaminen on merkittävä sukupuolivähemmistöjen kokema stressitilanne.

Välttääkseen vähemmistöstressiä, ihminen voi epäillä tai kieltää oman sateenkaarevan identiteettinsä, jolloin luonnollisesta osasta itseä muodostuu asia, jonka ilmaiseminen voi tuntua mahdottomalta. Kannamme jokainen mukanamme myös omaa historian taakkaa, ja sateenkaarevien ihmisten menneisyydessä voi olla paljon kokemuksia, asenteita ja jopa lainsäädännöllisiä asioita, jotka aiheuttavat pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta vähemmistöstatuksesta johtuen.

Olisikin tärkeää, että sote-alalla tunnistettaisiin vähemmistöstressi paremmin, jotta sitä voidaan hoitaa, käsitellä ja ennaltaehkäistä.

Yhteiskunnan normitusten purkaminen, epäasiallisiin kommentteihin puuttuminen ja mahdollisuus elää oman näköistä elämää vähentävät stigmatisointia ja parantavat elämänlaatua. Sateenkaarevia ihmisiä suojaa vähemmistöstressiltä erityisesti helposti löydettävä vertaistuki, mahdollisuus kuulua yhteisöön sekä hyvät läheissuhteet.

Tietoa ja tukea:

Sexpon tietoartikkelit:
Vähemmistöstressin vaikutukset suhteisiin ja seksuaalisuuteen
Itsemyötätunto

Sexpon uutiset:
Sote-palveluissa tunnistettava sateenkaari-ihmisten vähemmistöstressi (30.6.2022)
Oikeanlainen ympäristö tukee resilienssiä (14.3.2022)

Ilmaista apua ja tukea sateenkaari-ihmisille löydät Sexpon neuvonnasta tai Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen palveluista (perhesuhdekeskus.fi)

Sateenkaarimedia Kehrääjän artikkeli: Terapeutit kertovat: Mitä on vähemmistöstressi ja miten sen kanssa voi pärjätä?

Ensi- ja turvakotien liiton blogi ammattilaisille: Vähemmistöstressiä vahvistamassa vai lieventämässä?

Sukupuolenosaamiskeskuksen Suojat vähemmistöstressille -omahoitopaketti

Lahti, Aarnio, Moring ja Kerppola (toim.): Perhe ja läheissuhteet sateenkaaren alla (pdf)

Lähteet

Artikkelia varten on haastateltu psykoterapeutti Jussi Nissistä ja Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen perhe- ja pariterapeutti Terhi Väisästä.

Sateenkaarisanasto (seta.fi)

Suhteiden erityiskysymyksiä (perhesuhdekeskus.fi)

Keski-Rahkonen, Anna ja Jaskari, Onni (2021): Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle (duodecim.fi)

Väisänen, Terhi (2020): Sateenkaarevat pari ja monisuhteet pari ja perhetyössä. Teoksessa Lahti, Aarnio, Moring ja Kerppola (toim.): Perhe ja läheissuhteet sateenkaaren alla (pdf)

Shepler, Glaros, and Boot (2021): Relationship Satisfaction, Minority Stress and Relationship Satisfaction Among Gay and Bisexual Men (pdf)